ROZVOJ ČTENÍ VE ŠKOLCE – ČÁST PRVNÍ: CO SE DĚJE, NEŽ DÍTĚ PŘEČTE PRVNÍ SLOVO

18. 3. 2020

Děje se toho opravdu hodně. Cesta k prvnímu přečtenému slovu je vydlážděna přímou i nepřímou přípravou. Jedná se o soubor aktivit, které dítěti pomáhají, aby ve chvíli, kdy mu pedagog to očekávané první slovo napíše na papír, jej skutečně přečetlo. Bez takovéto přípravy by první čtení nemuselo skončit úspěchem. Je totiž velmi důležité, že ke čtení přistupujeme ve chvíli, kdy je dítě skutečně připravené, pocítí úspěch a nadšení z této aktivity a bude ve čtení dále chtít pokračovat. Takto se rozvíjí nejen schopnost samotná, ale i láska ke čtení a k jazyku celkově (ale o tom později).

Čtení je pro náš mozek obtížnější proces, proto zpravidla přichází až po psaní (tedy po schopnosti dítěte vyjádřit vlastní myšlenky pomocí pohyblivé abecedy). Při čtení je totiž nutné nejen rozpoznat symboly, a dát tyto symboly dohromady, ale také odhalit význam čteného slova, které je pro čtenáře něčím neznámým, je to myšlenka někoho jiného. 

Odhalit význam čteného slova můžeme díky dostatečně bohaté slovní zásobě, kterou se ve třídách MŠ snažíme rozvíjet při každé příležitosti. Ať už se jedná o pojmenovávání nejrůznějších objektů i jejich částí v praktickém životě, předávání názvů kvalit ve smyslové oblasti, či cílená práce s tříděnými obrázky a následné předávání názvů pomocí třístupňové lekce v rámci jazykové oblasti. S dětmi také čteme knihy, vyprávíme příběhy, zpíváme písně, či recitujeme básně. 

V malých skupinkách děti dostávají možnost vyprávět vlastní zážitky i poslouchat co zajímavého se přihodilo jejich kamarádům. V každodenní komunikaci používáme přesný, popisný a co nejbohatší jazyk. Děti do šesti let doslova prahnou po nových slovech a učí se je velmi snadno. Čím bohatší bude jejich slovník ve chvíli, kdy přistoupí ke čtení, tím jednodušší pro ně samotné čtení bude. 

Velmi důležitá je pro děti i motivace ke čtení v podobě krásných knih, které pravidelně v naší knihovničce obměňujeme. Je také úžasné, že šestileté dítě může číst příběh z knihy pro mladší děti, nebo může jiný kamarád přečíst všem, co bude k obědu, či kdo půjde domů po svačině. Pro mladší děti je přínosné vidět, že to „čtení“ není jen něco pro školáky, nebo dospělé, ale že se to za chvíli může týkat i jich. 

Základním předpokladem pro čtení je samozřejmě znalost písmen, tedy schopnost dítěte rozpoznat jednotlivé symboly v napsaném slově. Toto probíhá pomocí smirkových písmen, kde se dítě učí nejen vzhled daného písmena, a jeho zvuk, ale v přípravě na psaní i způsob jakým se píše a ten se ukládá do svalové paměti. Stejně jako pro psaní, i zde je velmi důležitá hlásková hra, tedy schopnost dítěte slyšet jednotlivé zvuky, ze kterých je slovo složeno. 

Při znalosti cca 80% písmen dítě začíná pracovat s pohyblivou abecedou a dostává tak schopnost vyjádřit své myšlenky. V tuto chvíli dítě nežádáme, aby napsaná slova četlo, pečlivě jej ale pozorujeme, protože s tím začne samo od sebe. Tak poznáme tu vhodnou chvíli pro představení první pomůcky na čtení a to krabičky s předměty. Ale o tom až příště ☺

 

Další články z blogu

Z workshopu o dětském čtení: Nejdůležitější je obklopovat děti knihami

Zajímá vás, proč některé děti chtějí číst a jiné nikoliv? Chcete vědět, jak děti ke čtení vést? Nebo vás zajímá, jaké knihy dětem koupit? Odpovědi na tyto otázky jsme se dozvěděli na workshopu s Petrou Schwarzovou Žallmannovou a Hankou Slabou. Vy si je můžete přečíst v článku!

číst více

Giving Tuesday: Jak jsme uspořádali Andělskou snídani a peníze darovali organizaci Helppes

Světový den štědrosti a dobrých skutků je protipólem nákupního šílenství známého jako Black Friday. Slaví se od roku 2012, připadá na první úterý po Dni díkuvzdání a při jeho příležitosti se každoročně spojí miliony lidí, aby konaly dobro. 

číst více

Třídící tác

Třídění je způsob, který dětem umožňuje pochopit svět kolem nás. Pomocí Montessori třídicího podnosu se dítě učí uspořádávat a třídit předměty. Třídění také zlepšuje hmatové a zrakové vnímání, koordinaci, jemnou motoriku a soustředění.

číst více