fbpx

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Mateřská škola 3–6 LET

Pomáháme dětem nastoupit na životní cestu k seberealizaci, touze po poznání a zařazení do společnosti.

Různorodost mě inspiruje

Děti u nás pracují ve věkově různorodých skupinách, tedy v prostředí, ve kterém se budou pohybovat po celý další život. Učí se od sebe navzájem, pracují na různém materiálu úměrně svému věku a vědomostem, dovednostem. Rozvíjejí se pomocí svých smyslů a praktických činností, přirozeně získávají znalosti a zkušenosti vlastním prožitkem a porozuměním. Začínají individuální prací a postupně se osmělují a zvykají na skupinovou činnost. Vedeme je k tomu, aby se uměly chovat k sobě navzájem s respektem a úctou.

Jak to u nás funguje?

07:50 Začátek školy
08:00 - 11:00 Dopolední pracovní cyklus včetně svačiny a pobytu venku
11:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 13:00 Oběd, hygiena, příprava na odchod domů
13:00 Vyzvedávání dětí
13:00 - 15:00 Mladší děti - odpočinek, svačina
starší děti – odpočinek, pracovní cyklus, práce s předškoláky, svačina, pobyt venku
15:00 Vyzvedávání dětí
15:00 – 16:30 Pokračování odpoledního pracovního cyklu s pobytem venku, možnost kroužků
16:30 Vyzvedávání dětí
16:30 - 17:00 Vyzvedávání dětí, konec provozu školky
17:00 Vyzvedávání dětí

Co dalšího u nás děti zažijí?

Venkovní aktivity

Kromě běžného pobytu venku na čerstvém vzduchu na zahrádce děti mají pravidelně i další možnosti jak rozvíjet hrubou motoriku např. prostřednictvím společné týmové aktivity / her, šplhání či zahradničení. Předškoláci podnikají pravidelně jednou za měsíc celodenní výpravu ven za poznáním.

Angličtina

Ve třídě je anglicky i česky mluvící pedagog po celý den, snažíme se tak, aby se děti naučily používat angličtinu v běžném životě. Rozvíjejí si slovní zásobu a ztrácí ostych nad cizím jazykem. Děti se tak učí anglicky stejně přirozeně jako svým mateřským jazykem.

Tělocvik

Každý týden mají děti hodinu venku navíc a věnují se přímo tělocviku, s našimi lektory, s cílem rozvoje motorických schopností.

Jednorázové akce

Záleží nám na všestranném rozvoji dětí, a tak pro ně připravujeme a pořádáme rozličné aktivity – besedy s odborníky z různých oblastí, divadlo, komunitní akce zaměřené na tradiční české i mezinárodní zvyky, setkávání se seniory z blízkého domova seniorů nebo různá setkání s rodiči spojená s tvůrčí činností.

Kroužky

Přímo v budově školy sídlí Andílkův Ateliér, kde mohou děti odpoledne navštěvovat kroužky. Informace o programu naleznete zde. Kroužky nejsou v ceně školného.

Stravování

Jídlo nám dováží firma Česká jídelna, která se zaměřuje na pokrmy nejen zdravé, ale také chutné. Rodiče si mohou vybrat ze dvou jídel a to zvolené pak objednat přes objednávkový formulář přímo u dodavatele.

Průvodci

Mili Pažická

Mili Pažická

Vedoucí týmu DS a MŠ

Více

Andrea Vodsloňová

Andrea Vodsloňová

Hlavní pedagožka

Více

Monika Šormová

Monika Šormová

Hlavní pedagožka

Více

Annemarie Kubiaková

Annemarie Kubiaková

Anglicky mluvící pedagožka

Více

Nadia Alkhayat

Nadia Alkhayat

Anglicky mluvící pedagožka

Více

Michaela Marešová

Michaela Marešová

Odpolední pedagožka

Více

Martina Chaloupková

Martina Chaloupková

Odpolední pedagožka

Více

Chci přihlásit své dítě do školky

Tři snadné kroky k zápisu

  1. Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle. Vyčkejte, až se vám ozveme s nabídkou termínů návštěvy.
  2. Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
  3. Podejte přihlášku.

Ceník

17 000 Kč pro školní rok 2024/25 za měsíc
za pět dní v týdnu

Více

Podmínky pro přijetí

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. Děti jsou do školky přijímány zpravidla ve věku od tří let. (Mladší dítě je možné přijmout po individuální domluvě.)
  2. Dítě je sourozenec již zapsaného dítěte.
  3. Dítě má předchozí zkušenost z Montessori prostředí.
  4. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o docházku do naší MŠ a sdílejí alternativní přístup naší MŠ

ZÁPIS

Kdy: 6. 5. 2024 od 8 do 17 hodin.

K zápisu s sebou přineste:

  1. vyplněný Evidenční list dítěte a Žádost o přijetí
  2. kopii rodného listu dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce.

Domluvte si předem pomocí formuláře výše přesný čas Vaší návštěvy. Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději do 5. 6. 2024.

Informace_k_zápisům_2024/2025

Informace k zápisům_vývěska

Rozhodnutí_ředitelky_ne/přijatí_2024/2025