fbpx

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Základní škola 6–12 LET

Děti v tomto věku kladou nekonečně mnoho otázek. U nás jim nepředkládáme předem dané odpovědi, ale vytváříme prostor, aby je dokázaly samy najít.

Zajímá mě, proč

Objevují svět i za hranicí školní třídy a učí se jej vnímat v souvislostech. Vydávají se na výpravy za poznáním do města i do přírody. Učí se objektivně hodnotit vlastní práci. Při práci si mohou zvolit tempo, které jim vyhovuje, a rozvíjejí se na základě své vlastní vnitřní motivace. „Chtít“ je základem úspěchu.

Jak to u nás funguje?

DEN VE ŠKOLE ZAČÍNÁ V 8:00 HODIN.
DĚTI PŘICHÁZEJÍ OD 8:00 DO 8:15 HODIN.
OD 8:15 MAJÍ DĚTI PRVNÍ TŘÍHODINOVÝ PRACOVNÍ CYKLUS, PROTO JE DŮLEŽITÉ, ABY V 8:15 BYLY VE TŘÍDĚ PŘIPRAVENÉ PRACOVAT.
PO DOPOLEDNÍM PRACOVNÍM BLOKU, KTERÝ ZAHRNUJE I SVAČINU, NÁSLEDUJE OBĚD, POBYT VENKU A ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ. SVAČINA A ODPOČINEK PROBÍHAJÍ DLE POTŘEB DĚTÍ.
DĚTI JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V 15:00 HODIN.

Co dalšího u nás děti zažijí?

Družina

V rámci družiny probíhá druhý pracovní montessori cyklus. Zahrnuje práci s montessori materiály, výtvarné, hudební a sportovní aktivity a pobyt venku. Rodiče si děti mohou vyzvednout v 15 hodin nebo kdykoli mezi 16.30 až 17.00.

Kroužky

V naší škole sídlí Andílkův Ateliér, kde mají děti možnost odpoledne navštěvovat kroužky. Informace o programu najdete na webu této spřátelené organiazce zde. Kroužky nejsou v ceně školného.

Tělocvik

Každý týden se děti vypraví do tělocvičny TJ Sokol Košíře v parku Klamovka. Pořádáme také kurzy plavání, v zimě bruslení.

Venkovní aktivity

Soustředěnou práci ve třídě je třeba vykompenzovat dostatečným pohybem na čerstvém vzduchu. Proto děti každý den chodí na školní zahrádku, do blízkého parku, na hřiště nebo na procházky. Velmi často také pořádáme výlety do přírody. Výpravy ven vynecháme jen tehdy, kdy nám nepřeje počasí.

Pěvecký sbor

Jednou týdně je součástí výuky pěvecký sbor pod vedením Vítězslava Jandy z Andílkova Ateliéru. Děti procvičují intonaci a zpěv. Učí se ovládat svůj hlas, noty i nové skladby. Zpívají individuálně i skupinově.

Angličtina

Angličtina probíhá pod vedením českých pedagogů i anglicky mluvících lektorek. Slovní zásobu, fráze a komunikaci děti procvičují v běžných situacích a několikrát týdně v konverzačních blocích. V rámci učebních předmětů a dalších aktivit probírají odpovídající tematické celky.

Dílny

Bezpečnou práci s nástroji se děti učí v dílnách, kam docházejí v menších skupinách. Nejčastěji pracují se dřevem. Postupně si ověří, že pilka, kladívko, šroubovák či smirkový papír jsou stejně málo nebezpečné jako nůžky, sešívačka nebo lepidlo.

Stravování

Jídlo nám dováží firma Česká jídelna, která se zaměřuje na pokrmy nejen zdravé, ale také chutné. Rodiče si mohou vybrat ze dvou jídel a to zvolené pak objednat přes objednávkový formulář přímo u dodavatele.

Jednorázové akce

Děti podnikají výpravy za poznáním, plánují si výlety a exkurze. Navštěvují divadla, muzea, knihovnu a jiné instituce, pravidelně jezdí do archeoparku. Podporujeme v dětech vztah k přírodě a historii a snažíme se jim ukázat bohatost světa kolem nás.

Škola v přírodě

Pravidelně jednou za rok děti vyrazí na týdenní školu v přírodě.

Průvodci

Radka Jandová

Radka Jandová

Vedoucí týmu ZŠ / Hlavní pedagožka

Více

Mariann Manhertz

Mariann Manhertz

Anglicky mluvící pedagožka

Více

Radka Matějková

Radka Matějková

Pedagožka

Více

Lucie Urbančíková

Lucie Urbančíková

Pedagožka anglického jazyka / metodik cizích jazyků

Více

Anna Bartoňová

Anna Bartoňová

Pedagožka

Více

Michaela Popelínská

Michaela Popelínská

Odpolední pedagožka

Více

Veronika Volejníková

Veronika Volejníková

Odpolední pedagožka

Více

Matěj Devera

Matěj Devera

Pedagog TV a pohybových aktivit

Více

Vítězslav Janda

Vítězslav Janda

Pedagog hudby a dílny

Více

Chci přihlásit své dítě do školy

TŘI SNADNÉ KROKY K ZÁPISU

  1. Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle. Vyčkejte, až se vám ozveme s nabídkou termínů návštěvy.
  2. Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
  3. Podejte přihlášku.

Ceník

17 500 Kč pro školní rok 2024/25 za měsíc

Více

Podmínky pro přijetí

KRITÉRIA

  1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky.
  2. Zvýhodnění pro sourozence dítěte vzdělávajícího se v jakékoli části Andílka.
  3. Dítě absolvovalo Montessori MŠ při naší základní škole.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Kdy: 2. 4. 2024 od 8 do 17 hodin

K zápisu s sebou přineste:

  1. vyplněný zápisní list dítěte
  2. kopii rodného listu dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce.

Domluvte si předem pomocí formuláře výše přesný čas Vaší návštěvy. Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději do 1. 5. 2024.

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2024/25 je 10.

Zápis do ZŠ

Rozhodnutí ředitelky k přijímacímu řízení  ZŠ 2024-25

 

Vzdělávací program

Prohlubujeme již dříve zažehnutou touhu po poznání a lásku k učení. Vaše dítě se u nás bude kontinuálně rozvíjet, učit se nové dovednosti a kompetence, objevovat nové myšlenky a ideje.

Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti celého světa a souvislostí života v přírodě, ve společnosti a v celém vesmíru. Namísto přednášení a opakování fakt a „nalévání“ informací do dětí, naše učitelky v dětech zasévají semínka fantazie a zájmu, vedoucí k vlastnímu zkoumání, samostudiu a získávání rozsáhlých akademických vědomostí. Děti nadále následují vlastní intelektuální zvídavost a pracují vlastním tempem, přesto dosahují povinných výstupů učení před obecnými termíny stanovenými plošně pro všechny děti v českém vzdělávacím systému. Přesahují povinný školní vzdělávací program hloubku montessori poznání světa kolem nás.