fbpx

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Adolescentní program 12–15 LET

Zkoumám, jak funguje společnost a jak být jejím prospěšným členem.

V adolescentním programu pomáháme dospívajícícm objevit, jak funguje společnost a jaké místo zaujímají ve společnosti oni. Zkoumáme svět kolem nás pomocí mezipředmětové projektové výuky a také pomocí zážitkové pedagogiky. Studium v adolescentním programu není jen o získávání znalostí o světě, ale o praktickém nácviku života v sociální komunitě.

JAKÉ VYUŽÍVÁME PROSTŘEDÍ?

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

8:15 SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ DNE, PSANÍ DENÍKŮ
8:45 – 9:00 ZAHÁJENÍ PRACOVNÍHO CYKLU
9:00 – 13:00 DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ CYKLUS - STŘÍDÁNÍ AKADEMICKÝCH SEMINÁŘŮ A SAMOSTATNÉ PRÁCE
13:00 OBĚD
13:30 – 15:40 ODPOLEDNÍ PRACOVNÍ CYKLUS - CIZÍ JAZYKY, AKADEMICKÉ SEMINÁŘE, SAMOSTATNÁ PRÁCE, PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY, PÉČE O PROSTŘEDÍ
KAŽDÝ PÁTEK - SPOLEČNÝ KRUH TŘÍDY, ČAS NA SEBEVYJÁDŘENÍ (DRAMA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) VYÚKA KONČÍ V 13:00
1 X - 2x ZA MĚSÍC JEZDÍME NA TERÉNNÍ VÝUKU NA FARMU OD PO DO ČTV, V PÁTEK POTÉ ZŮSTÁVAJÍ STUDENTI DOMA NA HOMESTUDY. (WWW.MONTESSORIFARMA.CZ)

Co dalšího u nás děti zažijí?

Život na farmě

Farma je nedílnou součástí připraveného prostředí 2. stupně. Studenti se tam učí prakticky aplikovat teoretické znalosti z akademických oblastí a zkoušet si je v praktických cvičeních a pokusech. Díky společnému pobytu na farmě se také studenti učí odpovědnosti a respektu k sobě i k ostatním, spolupráci v týmu i samostatně a překonávání obtíží a řešení konfliktů.

Komunitní akce

Studenti každoročně pořádají, nebo se podílejí na organizaci celoškolních komunitní akcích v Andílku i na farmě. Společně s průvodci a žáky z 1. trojročí pořádají každoročně jarmark. Na farmě pořádají alespoň 2 komunitní akce ročně. Vydělané peníze pak studenti investují zpět do komunity. Studenti také organizují akce pro mladší děti.

Projekty

Výuka probíhá v rámci větších celků. Studenti se znalosti učí v souvislostech. Během humanitních projektů kombinují znalosti z historie, současných společenských věd a literatury a u vědeckých projektů zase kombinující matematiku, fyziku, chemii a přírodní vědy.

Jazyky

Výuka angličtiny probíhá v malých skupinách podle úrovně jazyka. Jako druhý jazyk nabízíme němčinu, španělštinu a francouzštinu. Podporujeme výjezdy na výměnné pobyty do zahraničí. Jsme součástí mezinárodní online adolescentní komunity.

Tělocvik a pobyt venku

Součástí školního kurikula je pravidelný tělocvik na venkovním hřišti či v tělocvičně. V rámci pobytu na farmě tráví studenti co nejvíce času venku praktickou manuální prací, vycházkami do přírody zaměřenými na poznávání přírody a volnou hrou.

VZDĚLÁVACÍ KURIKULUM (6.) 7. – 9. ROČNÍK

Předměty:
drama, výtvarná výchova, hudební výchova

Nástroje:

 • Hudba
 • Poezie
 • Pohyb
 • Umění
 • Kreativní psaní

Předměty:
matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, ITC

Nástroje:

 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Experimenty v praxi
 • Analýza a logika
 • Myšlení v souvislostech
 • Lidský pokrok

Předměty:
dějepis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, občanská výchova

Nástroje:

 • Časoprostorové vztahy
 • Společenské vztahy
 • Kritické myšlení
 • Kritické psaní
 • Diskuze
 • Myšlení v souvislostech
 • Lidský pokrok

Průvodci

Zuzana Kašparová

Zuzana Kašparová

Vedoucí týmu / Hlavní koordinátorka

Více

Pavla Skurovcová

Pavla Skurovcová

Hlavní pedagožka / expert Čj, D a společenských věd

Více

Lucie Urbančíková

Lucie Urbančíková

Pedagožka Aj, Čj/ metodička cizích jazyků

Více

Jitka Dyková

Jitka Dyková

Pedagožka biologie a enviromentální výchovy

David Hanslián

David Hanslián

Pedagog geografie

Více

Sylvie Hulejová

Sylvie Hulejová

Pedagožka francouzského jazyka

Více

Magda Demeterová

Magda Demeterová

Pedagožka španělského jazyka

Více

Vítězslav Janda

Vítězslav Janda

Pedagog hudby a dílny

Více

Zuzana Smetáčková

Pedagožka německého jazyka / pedagožka dramatu

Matěj Devera

Matěj Devera

Pedagog TV a pohybových aktivit

Více

Petra Bacílková

Petra Bacílková

Pedagožka tělesné výchovy

František Vodsloň

František Vodsloň

Pedagog IT

Více

Jakub Kahánek

Jakub Kahánek

Pedagog na farmě

Více

Helena Kosková

Helena Kosková

Pedagožka na farmě

Více

Richard Sherwood

Richard Sherwood

Pedagog na farmě

Více

Barbora Dayef

Barbora Dayef

Pedagožka výtvarného umění

Chci přihlásit své dítě na druhý stupeň

Tři snadné kroky k přestupu

 1. Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle. Vyčkejte, až se vám ozveme s nabídkou termínů návštěvy.
 2. Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
 3. Zašlete žádost o přestup.

Ceník

16 000 Kč za měsíc

Více

Podmínky pro přijetí

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky.
 2. Soulad žáka a rodičů s obsahem a formou adolescentního programu v Andílku.
 3. Žák absolvuje zkušební pobyt v programu.

PŘESTUP

Přestup z jiné školy:

 1. vyplněná žádost o přestup žáka
 2. motivační dopis – proč k nám chcete přestoupit

Přestup je možný během celého školního roku.

Rozhodnutí o přijetí žáka obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy na základě možností a kapacity školy.