fbpx

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Adolescentní program 12–15 LET

ZKOUMÁM, JAK FUNGUJE SPOLEČNOST A JAK BÝT JEJÍM PROSPĚŠNÝM ČLENEM.

V adolescentním programu pomáháme dospívajícícm objevit, jak funguje společnost a jaké místo zaujímají ve společnosti oni. Zkoumáme svět kolem nás pomocí mezipředmětové projektové výuky a také pomocí zážitkové pedagogiky. Studium v adolescentním programu není jen o získávání znalostí o světě, ale o praktickém nácviku života v sociální komunitě.

JAKÉ VYUŽÍVÁME PROSTŘEDÍ?

HOW IT WORKS IN OUR ADOLESCENT PROGRAMME?

8:15 SPOLEČNÉ ZAHÁJENÍ DNE
8:30 – 12:00 DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ CYKLUS - STŘÍDÁNÍ AKADEMICKÝCH SEMINÁŘŮ A SAMOSTATNÉ PRÁCE
12:00 - 13:00 OBĚD, POBYT VENKU, RELAXACE
13:00 – 15:20 ODPOLEDNÍ PRACOVNÍ CYKLUS - CIZÍ JAZYKY, AKADEMICKÉ SEMINÁŘE, SAMOSTATNÁ PRÁCE, PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY
15:20 - 15:45 PÉČE O PROSTŘEDÍ, PSANÍ DENÍKŮ
KAŽDÝ ČTVRTEK - SPOLEČNÝ KRUH KOMUNITY
KAŽDÝ PÁTEK - ČAS NA SEBEVYJÁDŘENÍ (DRAMA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDEBNÍ VÝCHOVA, TĚLOSNÁ VÝCHOVA A IT) VYÚKA KONČÍ V 13:30
2X ZA MĚSÍC JEZDÍME NA TERÉNNÍ VÝUKU NA FARMU OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA.
(WWW.MONTESSORIFARMA.CZ)

Co dalšího u nás děti zažijí?

ŽIVOT NA FARMĚ

Farma je nedílnou součástí připraveného prostředí 2. stupně. Studenti se tam učí prakticky aplikovat teoretické znalosti z akademických oblastí a zkoušet si je v praktických cvičeních a pokusech. Díky společnému pobytu na farmě se také studenti učí odpovědnosti a respektu k sobě i k ostatním, spolupráci v týmu i samostatně a překonávání obtíží a řešení konfliktů.

KOMUNITNÍ AKCE

Studenti každoročně pořádají, nebo se podílejí na organizaci celoškolních komunitní akcích v Andílku i na farmě. Společně s průvodci a žáky z 1. stupně pořádají každoročně jarmark. Na farmě pořádají alespoň 2 sobotní komunitní akce ročně. Vydělané peníze pak studenti investují zpět do komunity. Studenti také organizují akce pro mladší děti.

PROJEKTY

Výuka probíhá v rámci větších celků. Studenti se znalosti učí v souvislostech. Během humanitních projektů kombinují znalosti z historie, současných společenských věd a literatury a u vědeckých projektů zase kombinující matematiku, fyziku, chemii a přírodní vědy.

JAZYKY

Výuka angličtiny probíhá v malých skupinách podle úrovně jazyka. Jako druhý jazyk nabízíme němčinu, španělštinu a francouzštinu. Podporujeme výjezdy na výměnné pobyty do zahraničí. Jsme součástí mezinárodní online adolescentní komunity.

TĚLOCVIK A POBYT VENKU

Součástí školního kurikula je pravidelný tělocvik na venkovním hřišti či v tělocvičně. V rámci pobytu na farmě tráví studenti co nejvíce času venku praktickou manuální prací, vycházkami do přírody zaměřenými na poznávání přírody a volnou hrou.

VZDĚLÁVACÍ KURIKULUM (6.) 7. – 9. ROČNÍK

Předměty:
drama, výtvarná výchova, hudební výchova

Nástroje:

 • Hudba
 • Poezie
 • Pohyb
 • Umění
 • Kreativní psaní

Předměty:
matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, ITC

Nástroje:

 • Badatelsky orientovaná výuka
 • Experimenty v praxi
 • Analýza a logika
 • Myšlení v souvislostech
 • Lidský pokrok

Předměty:
dějepis, český jazyk a literatura, cizí jazyky, občanská výchova

Nástroje:

 • Časoprostorové vztahy
 • Společenské vztahy
 • Kritické myšlení
 • Kritické psaní
 • Diskuze
 • Myšlení v souvislostech
 • Lidský pokrok

Průvodci

Eva Trávníčková

Eva Trávníčková

Pedagožka terénní a badatelské výuky

Více

Pavla Skurovcová

Pavla Skurovcová

Pedagožka humanitních věd

Více

Klára Spilková

Klára Spilková

Pedagožka matematiky

Více

Lucie Urbančíková

Lucie Urbančíková

Pedagožka Aj, Čj/ metodička cizích jazyků

Více

Richard Sherwood

Richard Sherwood

Anglicky hovořící průvodce na farmě

Více

Dominika Kotlánová

Dominika Kotlánová

Asistentka hlavní pedagožky

Více

Vítězslav Janda

Vítězslav Janda

Pedagog hudby a dílny

Více

František Vodsloň

František Vodsloň

Pedagog IT

Více

Matěj Devera

Matěj Devera

Pedagog TV a pohybových aktivit

Více

Veronika Jirasová

Pedagožka tělesné výchovy

Více

Sylvie Hulejová

Sylvie Hulejová

Pedagožka francouzského jazyka

Více

Zuzana Smetáčková

Pedagožka výtvarné výchovy a lektorka dramatu

Katarína Brányiková

Pedagožka španělštiny

Kateřina Šimonová

Pedagožka němčiny

Chci přihlásit své dítě na druhý stupeň

TŘI SNADNÉ KROKY K PŘESTUPU

 1. 1. Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle. Vyčkejte, až se vám ozveme s nabídkou termínů návštěvy.
 2. 2. Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
 3. 3. Zašlete žádost o přestup.

Ceník

17 500 Kč pro školní rok 2024/25 za měsíc

Více

Podmínky pro přijetí

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky.
 2. Soulad žáka a rodičů s obsahem a formou adolescentního programu v Andílku.
 3. Žák absolvuje zkušební pobyt v programu.

PŘESTUP

Přestup z jiné školy:

 1. vyplněná žádost o přestup žáka
 2. motivační dopis – proč k nám chcete přestoupit

Přestup je možný během celého školního roku.

Rozhodnutí o přijetí žáka obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy na základě možností a kapacity školy.