Helena Kurzweilová

Vždycky mě magicky přitahovala otázka proč se jako lidé chováme tak, jak se chováme. Asi proto se ze mě stala profesionální koučka a lektorka. Zabývám se tím, co a jak nás motivuje k tomu, co děláme a co říkáme. Zajímá mě, jak se s tím dá pracovat a využít to proto, aby člověk dokázal zužitkovat dary, s nimiž přišel na tento svět a spěl tak k vlastní životní spokojenosti.
Těší mě pracovat s lidmi, pro které je důležité, jak prožívají svůj život a jakou stopu po sobě zanechají ve vztazích s ostatními i na tomto světě vůbec. Podporuji je v nalezení životní harmonie v pracovním i osobním světě.

Mým největším učitelem byl a je můj vlastní život a zkušenosti, které jsme v něm nasbírala. Celou řadu z nich jsem sepsala a jsou každému volně k dispozici v e-booku Sedm pilířů spokojeného života (http://www.kurzweilova.cz/).

Vždycky mě magicky přitahovala otázka proč se jako lidé chováme tak, jak se chováme. Asi proto se ze mě stala profesionální koučka a lektorka. Zabývám se tím, co a jak nás motivuje k tomu, co děláme a co říkáme. Zajímá mě, jak se s tím dá pracovat a využít to proto, aby člověk dokázal zužitkovat dary, s nimiž přišel na tento svět a spěl tak k vlastní životní spokojenosti.
Těší mě pracovat s lidmi, pro které je důležité, jak prožívají svůj život a jakou stopu po sobě zanechají ve vztazích s ostatními i na tomto světě vůbec. Podporuji je v nalezení životní harmonie v pracovním i osobním světě.

Mým největším učitelem byl a je můj vlastní život a zkušenosti, které jsme v něm nasbírala. Celou řadu z nich jsem sepsala a jsou každému volně k dispozici v e-booku Sedm pilířů spokojeného života (http://www.kurzweilova.cz/).

Vždycky mě magicky přitahovala otázka proč se jako lidé chováme tak, jak se chováme. Asi proto se ze mě stala profesionální koučka a lektorka. Zabývám se tím, co a jak nás motivuje k tomu, co děláme a co říkáme. Zajímá mě, jak se s tím dá pracovat a využít to proto, aby člověk dokázal zužitkovat dary, s nimiž přišel na tento svět a spěl tak k vlastní životní spokojenosti.
Těší mě pracovat s lidmi, pro které je důležité, jak prožívají svůj život a jakou stopu po sobě zanechají ve vztazích s ostatními i na tomto světě vůbec. Podporuji je v nalezení životní harmonie v pracovním i osobním světě.

Mým největším učitelem byl a je můj vlastní život a zkušenosti, které jsme v něm nasbírala. Celou řadu z nich jsem sepsala a jsou každému volně k dispozici v e-booku Sedm pilířů spokojeného života (http://www.kurzweilova.cz/).

Šárka Miková

Šárka je psycholožka a přes 20 let poskytuje poradenství dospělým i dětem, školám i firmám, v oblasti výchovy, vzdělávání, motivace, osobního rozvoje i práce s týmy. Ve své práci využívá Teorii typů, díky které může rozumět vrozeným rozdílům mezi lidmi a využívat je ke zlepšení výchovy, učení, komunikace a spolupráce. Je autorkou knihy NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě. Mea Gnosis, Praha, 2018.

Madara Spurava

Anglicky mluvící pedagožka

I will always stand taller when I kneel to help a child.

Madara má vystudovanou pedagogiku pro základní školy a kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Absolvovala několik Montessori kurzů a nyní je v AMI výcviku 6 – 12 pod vedením Carly Foster. Má zkušenosti s prací s dětmi věkových kategorií 3 – 6  a 6 – 12, pracovala v Montessori školce i základní škole.

Madara má vystudovanou pedagogiku pro základní školy a kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Absolvovala několik Montessori kurzů a nyní je v AMI výcviku 6 – 12 pod vedením Carly Foster. Má zkušenosti s prací s dětmi věkových kategorií 3 – 6  a 6 – 12, pracovala v Montessori školce i základní škole.

Barbara Surzhak

Anglicky mluvící pedagožka

Pavla Skurovcová

Hlavní pedagožka / expert Čj, D a společenských věd

Mám ráda výpravy. Do přírody, moderních měst i do minulosti. Každá cesta je nová zkušenost a obohacení. Kdo chce chápat současnost, měl by se dívat do minulosti. Současný svět pozorně sleduji a snažím se ho chápat v souvislostech. Jak se dnes postavíme k planetě Zemi, zásadně ovlivní život našich dětí. Snažím se je proto vést k odpovědnosti osobní i celospolečenské. Montessori škola tento přístup podporuje a proto se zde cítím dobře. Být užitečným průvodcem pro děti a studenty je velká výzva.

Pavla studovala religionistiku a filosofii na Husitské teologické fakultě, později pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Při studiu začala pracovat jako redaktorka Lidovýnovin. V médiích několik let zůstala. Působila v Hospodářských novinách, na Aktuálně.cz a v Deníku. Po té se věnovala v projektu Futuroom pořádání školení a vzdělávání novinářů. Po narození vlastních dětí se vrátila k pedagogice. Jako účastnice programu Učitel naživo působila na Montessori škole v Kladně. V roce 2019 absolvovala Introduction to adolescent workshop. Od dětství jezdila na tábor, později jako hlavní vedoucí. V Andílku působí v adolescentním programu jako koordinátor a expert na humanitní předměty.

Pavla studovala religionistiku a filosofii na Husitské teologické fakultě, později pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Při studiu začala pracovat jako redaktorka Lidovýnovin. V médiích několik let zůstala. Působila v Hospodářských novinách, na Aktuálně.cz a v Deníku. Po té se věnovala v projektu Futuroom pořádání školení a vzdělávání novinářů. Po narození vlastních dětí se vrátila k pedagogice. Jako účastnice programu Učitel naživo působila na Montessori škole v Kladně. V roce 2019 absolvovala Introduction to adolescent workshop. Od dětství jezdila na tábor, později jako hlavní vedoucí. V Andílku působí v adolescentním programu jako koordinátor a expert na humanitní předměty.

Tomáš Daněk

Momentálně jsem studentem na VŠE v Praze, takže tam se úplně k práci s dětmi nedostanu. Od 6 let jsem však jezdil každé léto na tábor a od 15 na nich i dělal vedoucího. Jedním z důvodů pro mě je to, že spolupráce s dětmi je v mnohém unikátní a úplně jiná než s dospělými. Především mě těší jejich spontánnost, dětská radost a zapálení do všech možných aktivit. Také je povzbuzující vidět, jak se mění, dospívají a celkově rostou. Pochopitelně veškerým akcím s dětmi hodně pomáhá, že se konají hlavně v přírodě a nechá se tak alespoň částečně zapomenout na jinak všudypřítomné technologie a věnovat se vzájemně sami sobě a ostatním bez rušivých elementů.

Ladislava Bímová

Ladislava Bímová a.k.a. Bimboška, zakladatelka a vedoucí oddílu HOM Alpin IV, členka MTB klubu BTK Kralupy, (horo)lezkyně, bikerka, běžkařka;
paní profesorka na gymnáziu (aprobace matika, fyzika)…

Ladislava Bímová a.k.a. Bimboška, zakladatelka a vedoucí oddílu HOM Alpin IV, členka MTB klubu BTK Kralupy, (horo)lezkyně, bikerka, běžkařka;
paní profesorka na gymnáziu (aprobace matika, fyzika)…

Ladislava Bímová a.k.a. Bimboška, zakladatelka a vedoucí oddílu HOM Alpin IV, členka MTB klubu BTK Kralupy, (horo)lezkyně, bikerka, běžkařka;
paní profesorka na gymnáziu (aprobace matika, fyzika)…

Jan Bím

Poutník, průvodce, co pomáhá lidem otevřít dveře do duchovního světa, otevřít jejich srdce lásce, soucitu a odpuštění. Společně jim pomáhá hledat jejich individuální dar, poslání a cestu,jak je vyjádřit ve hmotném světě. Honza vede meditace, kruhy a semináře, provází přechodovými rituály.

„Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný. Čemu věřím, to také žiji.“

„Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný. Čemu věřím, to také žiji.“

David Lněníček

Tvořivec a vnímavý průvodce přírodou, řezbářský mistr, který s dětmi i rodiči vyčaruje cokoliv domů, na zahradu i pro radost.

Tvořivec a vnímavý průvodce přírodou, řezbářský mistr, který s dětmi i rodiči vyčaruje cokoliv domů, na zahradu i pro radost.

Tvořivec a vnímavý průvodce přírodou, řezbářský mistr, který s dětmi i rodiči vyčaruje cokoliv domů, na zahradu i pro radost.

Jana Navarová

Vyrostla jsem na jihočeské vesnici a mám k přírodě velmi blízko. Ráda vyjíždím se svými andílky mimo Prahu a užívám si s nimi dobrodružství, která si pamatuji ze svého dětství. Pracuji jako sociální pracovnice v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Vyrostla jsem na jihočeské vesnici a mám k přírodě velmi blízko. Ráda vyjíždím se svými andílky mimo Prahu a užívám si s nimi dobrodružství, která si pamatuji ze svého dětství. Pracuji jako sociální pracovnice v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Vyrostla jsem na jihočeské vesnici a mám k přírodě velmi blízko. Ráda vyjíždím se svými andílky mimo Prahu a užívám si s nimi dobrodružství, která si pamatuji ze svého dětství. Pracuji jako sociální pracovnice v denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Mirka Vlčková

Zakladatelka

Před deseti lety jsem díky svým dětem založila rodinné centrum, následně Montessori mateřskou a základní školu Andílek a nakonec mezinárodní tréninkové centrum pro učitele. Montessori úžasně změnilo život mě i mé rodině, a věřím, že má sílu změnit i svět. Věřím, že každé dítě, pokud má tu správnou podporu, dovede rozvíjet svůj potenciál a vyroste v dospělého, který ví jaké je jeho poslání na tomto světě, a dovede jej naplňovat.

Hana Chramostová

Ředitelka

Práce s dětmi mě celý život inspiruje, práce s dospělými motivuje, Montessori mi dává hluboké poznání a směr a Andílek mi dává prostor vše realizovat, propojit a dělat práci, která má smysl.
Potkávat každý den usměvavé tváře spokojených dětí ve třídách, vést tým úžasných lidí, zjistit jejich potenciál a podporovat je, zároveň se nechávat inspirovat, vést srdcem a odhodláním pro velké cíle, to je má práce, to je náš Andílek.

Hanka vystudovala pedagogickou fakultu, učitelství pro II.stupeň základní školy, dále výchovné poradenství, absolvovala studium managementu škol. Je držitelkou mezinárodního Diploma výcviku AMI 6-12 pod vedením Kay Baker, zakončila studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii. Ve školství se pohybuje od roku 2002, pracovala jako učitelka ZŠ a SŠ, poté referentka na MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání, byla vedoucí škol pro děti a dospívající, od roku 2012 ve funkci ředitelky státní MŠ a ZŠ, od 2013 je ředitelkou v Montessori školách Andílek.

Hanka vystudovala pedagogickou fakultu, učitelství pro II.stupeň základní školy, dále výchovné poradenství, absolvovala studium managementu škol. Je držitelkou mezinárodního Diploma výcviku AMI 6-12 pod vedením Kay Baker, zakončila studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii. Ve školství se pohybuje od roku 2002, pracovala jako učitelka ZŠ a SŠ, poté referentka na MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání, byla vedoucí škol pro děti a dospívající, od roku 2012 ve funkci ředitelky státní MŠ a ZŠ, od 2013 je ředitelkou v Montessori školách Andílek.

Lucie Smetanová

Asistentka ředitelky / administrativa finančního řízení

Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost pracovat v týmu lidí, kteří tvoří zázemí pro děti a jejich rozvoj. Posledních sedm let jsem pracovala v logopedické škole jako asistentka, vychovatelka a učitelka. Svoji novou pozici vnímám jako možnost pronikat do světa Montessori pedagogiky a zároveň úzce spolupracovat s vedením školy a čerpat tak zkušenosti z trochu jiného pole, než jsem byla doposud zvyklá.

Vystudovala střední školu se zaměřením na pečovatelství a vychovatelství, poté VOŠ obor Sociální práce, absolvovala rekvalifikační kurz pro asistenty pedagoga a kurz pro logopedické asistenty. Po ukončení studia se věnovala práci s dětmi. Nejprve jako osobní asistentka dětí s Downovým syndromem a od roku 2012 v logopedické základní škole, kde postupně prošla pozicemi asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině a třídní učitelka na 1.stupni ZŠ. V Andílku pracuje od srpna 2018 jako asistentka ředitelky a v prosinci absolvovala asistentský AMI kurz 3-6 let s trenérkou Elinou Rautasalo.

Vystudovala střední školu se zaměřením na pečovatelství a vychovatelství, poté VOŠ obor Sociální práce, absolvovala rekvalifikační kurz pro asistenty pedagoga a kurz pro logopedické asistenty. Po ukončení studia se věnovala práci s dětmi. Nejprve jako osobní asistentka dětí s Downovým syndromem a od roku 2012 v logopedické základní škole, kde postupně prošla pozicemi asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině a třídní učitelka na 1.stupni ZŠ. V Andílku pracuje od srpna 2018 jako asistentka ředitelky a v prosinci absolvovala asistentský AMI kurz 3-6 let s trenérkou Elinou Rautasalo.

Barbora Doubková

Vedoucí kanceláře a provozu

Ačkoliv nejsem pedagog, fandím Montessori vzdělávání a v Andílku jsem našla pro sebe smysluplné místo. Jsem moc ráda, když můžu přispět k zajištění zázemí pro děti a učitele.

Bára má vystudovanou historickou sociologii, profesně se věnovala především marketingu, oblasti HR a provozu v obchodě i službách.  Absolvovala asistentský kurz AMI pro věk 0 – 3 s trenérkou MgA. Heidi Phillippart.

Bára má vystudovanou historickou sociologii, profesně se věnovala především marketingu, oblasti HR a provozu v obchodě i službách.  Absolvovala asistentský kurz AMI pro věk 0 – 3 s trenérkou MgA. Heidi Phillippart.

Kateřina Voglová

Hlavní pečovatelka

Nejlepší okamžiky v mém životě jsou ty, kdy jen jsem, užívám si danou chvíli a čas pro mě přestane existovat. Tyto okamžiky nejčastěji zažívám s dětmi a v přírodě.  Na táboře máme jedinečnou možnost se zastavit, uvolnit a opět cítit. Ráda bych byla dětem na táboře průvodcem v jejich přirozených zážitcích s podporovala je v radosti z malých věcí, která plní naše srdce. Věřím, že spolu zvládneme výzvy i uvědomění, které nám příroda přináší, zacítíme si její krásu, spojíme se s ní.

Zdena Dobránska

Hlavní asistentka

Fascinuje ma veľký potenciál dieťaťa koľko toho samo dokáže, keď sa mu k tomu pripraví vhodné prostredie a podmienky. Miesto kde môže byť každý jedinečný. Miesto kde sa môžme navzájom učiť rásť. Bezpečné prostredie. Vidím v tejto práci zmysel, a práca s deťmi ma veľmi napĺňa. Beriem túto prácu ako dar.

Zdenka vystudovala Strednú umeleckú školu v Prešove, Propagačné výtvarníctvo, kde  se věnovala i tvorbě didaktických pomůcek pro děti. Pracovala jako animátor na táborech, absolvovala AMI kurz 0-3 s trénerkou MgA.Heidi Phillippart, kurz respektovat a být respektován, a má kvalifikaci chůvy. Dokončuje si Kurz Montessori ČR pro věk 3 – 6 let.

Zdenka vystudovala Strednú umeleckú školu v Prešove, Propagačné výtvarníctvo, kde  se věnovala i tvorbě didaktických pomůcek pro děti. Pracovala jako animátor na táborech, absolvovala AMI kurz 0-3 s trénerkou MgA.Heidi Phillippart, kurz respektovat a být respektován, a má kvalifikaci chůvy. Dokončuje si Kurz Montessori ČR pro věk 3 – 6 let.

Madara Spurava

Anglicky mluvící pedagožka

I will always stand taller when I kneel to help a child.

Madara má vystudovanou pedagogiku pro základní školy a kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Absolvovala několik Montessori kurzů a nyní je v AMI výcviku 6 – 12 pod vedením Carly Foster. Má zkušenosti s prací s dětmi věkových kategorií 3 – 6  a 6 – 12, pracovala v Montessori školce i základní škole.

Madara má vystudovanou pedagogiku pro základní školy a kvalifikaci pro výuku anglického jazyka. Absolvovala několik Montessori kurzů a nyní je v AMI výcviku 6 – 12 pod vedením Carly Foster. Má zkušenosti s prací s dětmi věkových kategorií 3 – 6  a 6 – 12, pracovala v Montessori školce i základní škole.

Kavita Doodnauth

Anglicky mluvící pedagožka

I have observed again and again, how capable children are in environments carefully prepared to support their development. Importantly, their confidence and positive self-image blossom as well. I am so thankful each child feels a sense of belonging in our community.

Kavita se již od roku 2012 pohybuje v Montessori prostředí. Pracovala jako vedoucí učitelka MŠ i metodik v Duhovce a také jako projektový koordinátor v Duhovka institutu, Získala diplom z asistentskéo výcviku AMI 0-3 a AMS 3-6, současně studuje na univerzitě v Londýně MA Applied Educational Leadership a dokončuje výcvik AMI 3 – 6 s Elinou Rautasalo.

Kavita se již od roku 2012 pohybuje v Montessori prostředí. Pracovala jako vedoucí učitelka MŠ i metodik v Duhovce a také jako projektový koordinátor v Duhovka institutu, Získala diplom z asistentskéo výcviku AMI 0-3 a AMS 3-6, současně studuje na univerzitě v Londýně MA Applied Educational Leadership a dokončuje výcvik AMI 3 – 6 s Elinou Rautasalo.

Liubov Zborovska

Anglicky mluvící hlavní pedagožka

I love Montessori Method because of its holistic approach to the child. Just like Maria Montessori I believe that „a child is not an empty vessel that should be filled with knowledge“. Education should be about support of children´s natural curiosity and nurture. Using Montessori Method we can help full development of a child´s personality. We help children to become independent, responsible, kind and caring, happy people of the world.

Ljuba má vystudovanou psychologii na Univerzitě v Odessa na Ukrajině, je držitelka mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Již po studiu začala pracovat v montessori školkách jako anglicky mluvící pedagožka. V roce 2016 úspěšně ukončila výcvik AMI 3-6 s Elinou Rautasalo. V Andílku pracuje už od roku 2018.

Ljuba má vystudovanou psychologii na Univerzitě v Odessa na Ukrajině, je držitelka mezinárodního certifikátu z anglického jazyka. Již po studiu začala pracovat v montessori školkách jako anglicky mluvící pedagožka. V roce 2016 úspěšně ukončila výcvik AMI 3-6 s Elinou Rautasalo. V Andílku pracuje už od roku 2018.

Lucie Svobodová

Anglicky mluvící pedagožka

Nejdůležitějším obdobím života není věk vysokoškolského studia, ale to první, období od narození do věku 6 let. Protože to je doba, kdy se formuje samotna inteligence člověka, jeho největší nástroj. Nejde ale jen o jeho inteligenci, ale o veškeré jeho psychické schopnosti.“ (M. Montessori, The Absorbent Mind)

Lucie má několikaletou praxi s dětmi, především z Anglie, kde žila 5 let. Působila jako asistentka pedagoga v České škole bez hranic v Londýně a po návratu do ČR pracovala u velkých korporátních společností v Praze. Lucie absolvovala AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Phillipart a pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo a v Andílku pracuje již od roku 2017.

Lucie má několikaletou praxi s dětmi, především z Anglie, kde žila 5 let. Působila jako asistentka pedagoga v České škole bez hranic v Londýně a po návratu do ČR pracovala u velkých korporátních společností v Praze. Lucie absolvovala AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Phillipart a pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo a v Andílku pracuje již od roku 2017.

Viktor Křivonoska

Odpolední pedagog / Lektor pohybových aktivit

Již několik let se pohybuji v oblasti výchovy dětí a směr, který Montessori nastavuje, je mi velmi blízký. Být součástí týmu, který má za cíl pomáhat dětem najít samy sebe, je skvělý pocit. Mým cílem je, aby si děti pohyb co nejvíce užívaly a mohly se přirozeně rozvíjet.

Viktor vystudovat obor Výchova ke vzdělání, tělesná výchova na Karlově univerzitě. Absolvoval certifikovaný kurz instruktora fitness a 15 let se profesionálně věnuje hokeji. Má několikaletou praxi s dětmi jako trenér gymnastiky, inline bruslení, hokeje a také jako pedagog na ZŠ v Dobříši a příměstských táborech. V Andílku pracuje již od roku 2017.

Viktor vystudovat obor Výchova ke vzdělání, tělesná výchova na Karlově univerzitě. Absolvoval certifikovaný kurz instruktora fitness a 15 let se profesionálně věnuje hokeji. Má několikaletou praxi s dětmi jako trenér gymnastiky, inline bruslení, hokeje a také jako pedagog na ZŠ v Dobříši a příměstských táborech. V Andílku pracuje již od roku 2017.

Viktor Křivonoska

Lektor kompenzačního cvičení (zdravotního TV)

Již několik let se pohybuji v oblasti výchovy dětí a směr, který Montessori nastavuje, je mi velmi blízký. Být součástí týmu, který má za cíl pomáhat dětem najít samy sebe, je skvělý pocit. Mým cílem je, aby si děti pohyb co nejvíce užívaly a mohly se přirozeně rozvíjet.

Viktor vystudovat obor Výchova ke vzdělání, tělesná výchova na Karlově univerzitě. Absolvoval certifikovaný kurz instruktora fitness a 15 let se profesionálně věnuje hokeji. Má několikaletou praxi s dětmi jako trenér gymnastiky, inline bruslení, hokeje a také jako pedagog na ZŠ v Dobříši a příměstských táborech. V Andílku pracuje již od roku 2017.

Viktor vystudovat obor Výchova ke vzdělání, tělesná výchova na Karlově univerzitě. Absolvoval certifikovaný kurz instruktora fitness a 15 let se profesionálně věnuje hokeji. Má několikaletou praxi s dětmi jako trenér gymnastiky, inline bruslení, hokeje a také jako pedagog na ZŠ v Dobříši a příměstských táborech. V Andílku pracuje již od roku 2017.

Mili Pažická

Vedoucí týmu DS a MŠ

Od narození mojí dcery se zabývám Montessori pedagogikou. Práce s dětmi je velmi inspirující v každém okamžiku jejich vývoje a je úžasné doprovázet je na jejich cestě k samostatnosti a osobnímu rozvoji. Je krásné vidět děti, jak vnímají svět a moci být u toho při jejich objevování.

Mili má vystudovanou střední hotelovou školu managementu a turismu, složila diplomové zkoušky z německého jazyka. Získala diplom z výcviku AMI 0-3 u Patricie Wallner a AMI 3-6 s Elinou Rautasalo. Mili má více jak 9 let zkušeností v Montessori školkách a v Andílku pracuje již od roku 2016.

Mili má vystudovanou střední hotelovou školu managementu a turismu, složila diplomové zkoušky z německého jazyka. Získala diplom z výcviku AMI 0-3 u Patricie Wallner a AMI 3-6 s Elinou Rautasalo. Mili má více jak 9 let zkušeností v Montessori školkách a v Andílku pracuje již od roku 2016.

Markéta Chrenčíková

Asistentka

V Andílku pracuji, protože se ráda věnuji dětem a Montessori systém mi vyhovuje a inspiruje. Tato práce mi přináší čistou hlavu a radost do života.

Zkušenosti s dětmi začala sbírat už v patnácti letech jako táborová vedoucí, vedla zájmové kroužky pro děti a ekologické výukové programy. Vystudovala bakalářský program na pedagogické fakultě UK, obor Chemie a Matematika. Je absolventkou asistentského kurzu AMI 0-3 a 3-6, AMI Foundation Course, kurzů Respektovat a být respektován, Koučinku pro pedagogy a kvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Zkušenosti s dětmi začala sbírat už v patnácti letech jako táborová vedoucí, vedla zájmové kroužky pro děti a ekologické výukové programy. Vystudovala bakalářský program na pedagogické fakultě UK, obor Chemie a Matematika. Je absolventkou asistentského kurzu AMI 0-3 a 3-6, AMI Foundation Course, kurzů Respektovat a být respektován, Koučinku pro pedagogy a kvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Emese Szanyi

Anglicky mluvící pedagožka

I am from Hungary, but lived many years in the United Kingdom. I am mother of a 2-year-old daughter,when she was born I started searching for a different way of educational principles and discovered Montessori, which I felt truly connected to my own beliefs about children. Since then, I completed the 3-6 and the 0-3 assistant teacher course and become even more enthusiastic. Currently I am doing the AMI diploma course here in Prague and I really happy to join the Andílek team from this school year.

Vystudovala Oxford Brookes University obor zaměřený na Marketing a je absolventkou AMI asistentského kurzu 0-3 a 3-6. Nyní je v mezinárodním výcviku AMI 3-6 let s trenérkou Elinou Rautasalo. V naší škole pracuje jako anglicky mluvící pedagožka v mateřské škole.

Vystudovala Oxford Brookes University obor zaměřený na Marketing a je absolventkou AMI asistentského kurzu 0-3 a 3-6. Nyní je v mezinárodním výcviku AMI 3-6 let s trenérkou Elinou Rautasalo. V naší škole pracuje jako anglicky mluvící pedagožka v mateřské škole.

Michaela Kotěšovská

Odpolední pedagožka

Montessori pedagogika mi dává naprostý smysl, protože naplňuje všechny vývojové potřeby dítěte a respektujícím přístupem vytváří šťastnou a samostatnou osobnost. Mojí snahou je, chápat jedinečnost a originalitu osobnosti každého dítěte, znát jeho potřeby. Respektujícím přístupem s ním jednat a naslouchat mu. Vytvořit mu takové prostředí, aby se cítilo bezpečně.  Být mu na blízku, když volá o pomoc a stejně tak prožívat s ním radost, když se mu něco povede.

Motto: „Dítě je řízeno tajemnou silou, mohutnou a obdivuhodnou, a krůček za krůčkem ji mění v sebe sama. Tak se z dítěte postupně stává dospělý člověk. Získává zkušenosti za pomoci rukou, a to nejprve hrou a nakonec prací.“

Míša vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Je absolventkou kurzů: AMI Children’s House Assistants Course, Respektovat a být respektován a Lektor práce s rodinou.  Pedagogickou praxi absolvovala ve státní školce jako asistent pedagoga, kde se věnovala chlapci s ADHD a také působila jako vychovatelka ve školní družině ZŠ v Chýni.

Míša se věnuje dlouhodbě rovněž grafice. V minulých letech u nás pracovala na pozici odpoledního pedagoga v základní škole, od minulého školního roku působí jako pedagožka v odpoledním programu mateřské školy.

Míša vystudovala obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Je absolventkou kurzů: AMI Children’s House Assistants Course, Respektovat a být respektován a Lektor práce s rodinou.  Pedagogickou praxi absolvovala ve státní školce jako asistent pedagoga, kde se věnovala chlapci s ADHD a také působila jako vychovatelka ve školní družině ZŠ v Chýni.

Míša se věnuje dlouhodbě rovněž grafice. V minulých letech u nás pracovala na pozici odpoledního pedagoga v základní škole, od minulého školního roku působí jako pedagožka v odpoledním programu mateřské školy.

Radka Jandová

Vedoucí týmu ZŠ / Hlavní pedagožka

Nikdy mne nenapadlo, že budu učit. Vždy jsem v životě hledala velké výzvy, maraton, cestování, studium v zahraničí. Jezdila jsme na dostihových koních, pořádala cykly staré hudby, milovala umění i přírodu. Až děti mi otevřely oči, že ta největší výzva stojí přede mnou. Býti montessori učitelkou je velké dobrodružství, stojí za ním hodně sil, krásy, poznání, lásky i pokory. Je to cesta pro celý život. Na montessori vzdělávání mne fascinuje, že nabízí otevřenou cestu k poznání. Ke každému cíli vede několik cest. My dospělí nikdy nevíme, jakou cestu si dítě zvolí, možná si zvolí svou vlastní, tvořivou. To mi jako člověku dává ohromnou pokoru a úctu ke každému dítěti.

Radka studovala Mezinárodní studia na univerzitě v Sydney a po manažerských zkušenostech v Austrálii, Irsku a Anglii zakotvila v České republice, kde produkovala rozličné umělecké projekty. Je držitelkou asistentského certifikátu AMI (Association Montessori Internationale), „Respektovat a být respektován“, Diploma AMI 6 – 12 s trenérkou Kay Baker a v současnosti dálkově studuje pedagogiku v Ústí nad Labem.
Radka je spoluzakladatelka Andílkového ateliéru, dříve samostatného Anima ateliéru. Od roku 2015 je pedagožkou v naší základní škole, od roku 2017 vedoucí týmu ZŠ.

Radka studovala Mezinárodní studia na univerzitě v Sydney a po manažerských zkušenostech v Austrálii, Irsku a Anglii zakotvila v České republice, kde produkovala rozličné umělecké projekty. Je držitelkou asistentského certifikátu AMI (Association Montessori Internationale), „Respektovat a být respektován“, Diploma AMI 6 – 12 s trenérkou Kay Baker a v současnosti dálkově studuje pedagogiku v Ústí nad Labem.
Radka je spoluzakladatelka Andílkového ateliéru, dříve samostatného Anima ateliéru. Od roku 2015 je pedagožkou v naší základní škole, od roku 2017 vedoucí týmu ZŠ.

Markéta Burianová

Asistentka hlavní pedagožky

Výtvarné umění hledá a objevuje nové cesty a směry, stejně jako dětská mysl. Moje práce není nikdy stejná, každý den je výzva. Děti a jejich objevování světa mě inspirovalo k objevování sebe sama.

Markéta pracuje v Andílku jako asistentka hlavního pedagoga na prvním stupni ZŠ. Její tvůrčí mysl dokáže vždy překvapit a je v ní skryto nepřeberné množství nápadů. Už teď se těšíme na společně strávený tvůrčí čas.

Vystudovala bakalářský obor galerijní animace a vizuální kulturu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústi nad Labem. Má bohaté zkušenosti v oblasti grafického designu, i v práci s dětmi. Pracovala jako vychovatelka a lektorka výtvarných kroužků ve volnočasových klubech i jako průvodkyně v lesní školce. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a AMI asistentský výcvik pro věk 6-12 let. V Andílku pracuje od roku 2017.

Vystudovala bakalářský obor galerijní animace a vizuální kulturu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústi nad Labem. Má bohaté zkušenosti v oblasti grafického designu, i v práci s dětmi. Pracovala jako vychovatelka a lektorka výtvarných kroužků ve volnočasových klubech i jako průvodkyně v lesní školce. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a AMI asistentský výcvik pro věk 6-12 let. V Andílku pracuje od roku 2017.

Markéta Burianová

Pedagožka výtvarné výchovy

Výtvarné umění hledá a objevuje nové cesty a směry, stejně jako dětská mysl. Moje práce není nikdy stejná, každý den je výzva. Děti a jejich objevování světa mě inspirovalo k objevování sebe sama.

Markéta pracuje v Andílku jako asistentka hlavního pedagoga na prvním stupni ZŠ. Její tvůrčí mysl dokáže vždy překvapit a je v ní skryto nepřeberné množství nápadů. Už teď se těšíme na společně strávený tvůrčí čas.

Vystudovala bakalářský obor galerijní animace a vizuální kulturu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústi nad Labem. Má bohaté zkušenosti v oblasti grafického designu, i v práci s dětmi. Pracovala jako vychovatelka a lektorka výtvarných kroužků ve volnočasových klubech i jako průvodkyně v lesní školce. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a AMI asistentský výcvik pro věk 6-12 let. V Andílku pracuje od roku 2017.

Vystudovala bakalářský obor galerijní animace a vizuální kulturu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústi nad Labem. Má bohaté zkušenosti v oblasti grafického designu, i v práci s dětmi. Pracovala jako vychovatelka a lektorka výtvarných kroužků ve volnočasových klubech i jako průvodkyně v lesní školce. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován a AMI asistentský výcvik pro věk 6-12 let. V Andílku pracuje od roku 2017.

Mariann Manhertz

Anglicky mluvící pedagožka

Thanks to my daughters I started to work in the field in education. The more I have become part of the classroom the more I fell in love with the Montessori methodology. What I most enjoy working at Andilek is to see the children growing and fulfilling their best potentials. It is simply beautiful to see how each child can discover their own expertise and how they can support each other in the community. The icing of the cake is that I have an amazing team to work with, each of us is a unique character and very inspirational. I am so grateful that I can come to work every day feeling supported, valued and cared for.

Vystudovala učitelství anglického jazyka, literaturu a metodiku v Budapešti a v Helsinkách.  Před osmi lety dokončila studium výuky anglického jazyka metodou Helen Doron. V Andílku pracuje již od roku 2015.  Aktuálně dokončuje mezinárodní diplomový kurz AMI  pro pedagogy věkové kategorie 6 – 12 s Carlou Foster.

Vystudovala učitelství anglického jazyka, literaturu a metodiku v Budapešti a v Helsinkách.  Před osmi lety dokončila studium výuky anglického jazyka metodou Helen Doron. V Andílku pracuje již od roku 2015.  Aktuálně dokončuje mezinárodní diplomový kurz AMI  pro pedagogy věkové kategorie 6 – 12 s Carlou Foster.

Matěj Devera

Pedagog TV a pohybových aktivit

Už na základní škole jsem si uvědomil, jak moc dokáže špatný učitel, vybudovat nezájem, či dokonce odpor k danému předmětu. Na práci s dětmi mě nejvíc baví právě to, jak objevovat v dětech nadšení a jejich individuální přednosti v tom co tolik baví mě. Je pro mě nesmírně důležité vést děti k pohybu, sebepoznání a překonávání vlastních hranic. Stejně tak je dostat ven do přírody a ukázat jim, co vše se dá venku dělat. V Andílku, jako bonus pracuji se super partou kolegů, kteří jsou mi zároveň přáteli, a kteří mě inspirují a posouvají mé obzory dále.

Matěj vystudoval střední školu, obor ekologie a životní prostředí. Od 8 let je členem skautského spolku a aktivně se v něm dodnes angažuje jako vedoucí. Má mnohaleté zkušenosti také jako lektor parkouru. Absolvoval AMI asistentský kurz pro věk 6 – 12 let a v Andílku pracuje již od roku 2017.

Matěj vystudoval střední školu, obor ekologie a životní prostředí. Od 8 let je členem skautského spolku a aktivně se v něm dodnes angažuje jako vedoucí. Má mnohaleté zkušenosti také jako lektor parkouru. Absolvoval AMI asistentský kurz pro věk 6 – 12 let a v Andílku pracuje již od roku 2017.

Adéla Dobešová

Hlavní pedagožka

Vždycky jsem věděla, že chci učit, ale dlouho jsem hledala to správné místo, ve kterém bych se cítila dobře nejen jako dospělá, ale i jako dítě. Místo, které bude bezpečné, přátelské, partnerské a poskytne nekonečný prostor k objevování a zkoumání dětem i dospělým, místo, kde studenti zůstávají aktivní a autentičtí, kde je učení přirozenou součástí života a přirozeně nachází odpovědi a inspiruje k novým otázkám. To místo jsem našla v Andílku a jsem moc ráda, že mohu být součástí tohoto velkého každodenního dobrodružství, které mě neskutečně baví a těší.

Adéla vystudovala češtinu a francouzštinu na pedagogické fakultě, rok strávila na stáži na univerzitě v Paříži. Pracovala jako průvodkyně Prahou ve francouzštině a odborná pracovnice Akademie věd. Má výcvik AMI 3-6 pod vedením Marie Roth a AMI 6-12 s Kay Baker. Doplnila si kvalifikaci pro 1.stupeň ZŠ. V Andílku pracuje již od roku 2013.

Adéla vystudovala češtinu a francouzštinu na pedagogické fakultě, rok strávila na stáži na univerzitě v Paříži. Pracovala jako průvodkyně Prahou ve francouzštině a odborná pracovnice Akademie věd. Má výcvik AMI 3-6 pod vedením Marie Roth a AMI 6-12 s Kay Baker. Doplnila si kvalifikaci pro 1.stupeň ZŠ. V Andílku pracuje již od roku 2013.

Iva Freslová

Školní psychoterapeutka

Gabriela Sabolová

Hlavní pedagožka

Ve své rodině představuji již čtvrtou generaci učitelů. Rostla jsem s přesvědčením, že škola není jenom budova. Škola je hodnota, cenný rádce a průvodce na cestě života. Škola je vzácný, dlouhá léta zrající destilát moudrosti a laskavosti všech mých minulých i současných učitelů.Učitelství je moje poslání. Ctím tradice své rodiny, zrak ale upírám před sebe. Snažím se reflektovat potřeby naší doby. Mým cílem je, aby bylo každé dítě vzděláváno podle svých potřeb v bezpečném a láskyplném prostředí. Přeji si, aby každé dítě mohlo v plné míře využít a rozvinout svůj potenciál.

Gábi vystudovala speciální pedagogiku na Komenského univerzitě v Bratislavě. Několik let pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvovala výcvik AMI 3-6 (Association Montessori Internationale) pod vedením Marie Roth, AMI 6-12 s Carlou Foster, kurz „Respektovat a být respektován“, složila státnici z češtiny a v současnosti dálkově studuje pedagogiku na Karlově univerzitě. V Andílku pracuje už od roku 2014.

Gábi vystudovala speciální pedagogiku na Komenského univerzitě v Bratislavě. Několik let pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvovala výcvik AMI 3-6 (Association Montessori Internationale) pod vedením Marie Roth, AMI 6-12 s Carlou Foster, kurz „Respektovat a být respektován“, složila státnici z češtiny a v současnosti dálkově studuje pedagogiku na Karlově univerzitě. V Andílku pracuje už od roku 2014.

Vítězslav Janda

Expert hudby a dílny

Dětská duše, citlivá, vímavá a velmi upřímná je pro mne zdrojem jedinečné radosti a často také učitečným zrcadlem sobě samému. Být s dětmi, pracovat s nimi a učit se od nich dává smysl. Dětský svět nabízí pravdivý pohled do budoucnosti.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav Janda

Pedagog hudby

Dětská duše, citlivá, vímavá a velmi upřímná je pro mne zdrojem jedinečné radosti a často také učitečným zrcadlem sobě samému. Být s dětmi, pracovat s nimi a učit se od nich dává smysl. Dětský svět nabízí pravdivý pohled do budoucnosti.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Daniela Richterová

Asistentka Pedagožky / Pedagožka odpoledních aktivit

Práce v Andílku mi přináší možnosti a varianty dalšího seberozvoje, jak při práci s dětmi tak i prostřednictvím kurzů a seminářů.

Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor Pedagogika volného času. Účastnila se různých zahraničních stáží v oborech sociální a pedagogická činnost a praxi vychovatelky získala mimo jiné i v Domově mládeže v Českých Budějovicích. Od letošního školního roku pracuje v Andílku jako vychovatelka ve školní družině a také jako asistentka pedagoga.

Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, obor Pedagogika volného času. Účastnila se různých zahraničních stáží v oborech sociální a pedagogická činnost a praxi vychovatelky získala mimo jiné i v Domově mládeže v Českých Budějovicích. Od letošního školního roku pracuje v Andílku jako vychovatelka ve školní družině a také jako asistentka pedagoga.

David Kolář

Lektor sportovních činností
David má vystudovanou FTVS  a aktivně se věnuje sportu nejen profesně, ale celým svým životem.
Vede kroužky parkouru v několika sportovních organizacích pro děti, věnoval se rovněž sportovním masážím a organizací sportovních akcí.
Několikátým rokem u nás vede kroužek parkouru, je odpoledním pedagogem ve školní družině a lektorem tělesné výchovy.
David má vystudovanou FTVS  a aktivně se věnuje sportu nejen profesně, ale celým svým životem.
Vede kroužky parkouru v několika sportovních organizacích pro děti, věnoval se rovněž sportovním masážím a organizací sportovních akcí.
Několikátým rokem u nás vede kroužek parkouru, je odpoledním pedagogem ve školní družině a lektorem tělesné výchovy.

Lucie Urbančíková

Pedagožka anglického jazyka / metodik cizích jazyků

Výuka angličitny mě v nejrůzněšjích formách a prostředích provází celý můj profesní život. Tato má „anglická pouť“ začala při studiích zážitkové pedagogiky v zahraničí. Právě tato studia mi dala ten prvotní impuls pro zapojování principů zážitkové pedagogiky do výuky angličtiny, čímž jsem začala čeřit značně stojaté vody výuky jazyků v mém okolí. Druhý impuls přišel v roce 2011, kdy jsem se přes své děti dostala k montessori. Co mě na montessori přístupu nadchlo nejvíce je „zhmotňování“ abstraktních principů napříč jednotlivými předměty.

Lucka absolvovala vysokoškolské vzdělání v USA, prošla celou řadou vzdělávacích seminářů propojených s angličtivou, vzděláváním a Montessori pedagogikou. V minulosti pracovala jako lektor vzdělávacích kurzů, věnuje se i publikační činnosti a v rámci vlastního podnikání – MAMAfaktura.cz vymýšlí a vyrábí jednoduché pomůcky postavené na montessori principech. Lucka pracuje v Andílku od roku 2019.

Lucka absolvovala vysokoškolské vzdělání v USA, prošla celou řadou vzdělávacích seminářů propojených s angličtivou, vzděláváním a Montessori pedagogikou. V minulosti pracovala jako lektor vzdělávacích kurzů, věnuje se i publikační činnosti a v rámci vlastního podnikání – MAMAfaktura.cz vymýšlí a vyrábí jednoduché pomůcky postavené na montessori principech. Lucka pracuje v Andílku od roku 2019.

Luboš Hudec

Psycholog / speciální pedagog

Nemám křišťálovou kouli, nevěstím z kávové sedliny, nepoužívám tarotové karty… Jsem pouhým pokorným žákem skvělých učitelů Matějčka, Prekopové, Švejcara a mnoha dalších. Předali mi úžadné teoretické a praktické zkušenosti a komplexní pohled na problematiku dítěte a jeho psychiky. Na prvním místě je u mě vždy dítě a jeho psychická rovnováha. Jen to vždy nejde tak jednoduše, jak bych si přál… Každé dítě je originál a nikdy se neopakuje.
Mám úctu k lidskému životu a především dětem. Za dlouholetou praxi vím, že jejich obtíže a problémy způsobujeme především my, my dospěláci…

Luboš má vystudovanou speciální pedagogiku, etopedii, poradenskou psychologii, klinickou psychologii a psychoterapeutické výcviky. Univerzity Praha, Hradec Králové, Olomouc, Vancouver, Mnichov – jsou jeho teoretická průprava. Děti a dlouholetá praxe v terénu pak praktickou studnicí poznání.
V Andílku působí od roku 2014 a pracuje s dětmi, pedagogy i rodiči. Specializuje se především na komplexní diagnostiku, předškolní diagnostiku, individuální terapii a poradenství.

Luboš má vystudovanou speciální pedagogiku, etopedii, poradenskou psychologii, klinickou psychologii a psychoterapeutické výcviky. Univerzity Praha, Hradec Králové, Olomouc, Vancouver, Mnichov – jsou jeho teoretická průprava. Děti a dlouholetá praxe v terénu pak praktickou studnicí poznání.
V Andílku působí od roku 2014 a pracuje s dětmi, pedagogy i rodiči. Specializuje se především na komplexní diagnostiku, předškolní diagnostiku, individuální terapii a poradenství.

Soňa Havlíčková

Koordinátorka komunitního centra, odpoledních aktivit a kroužků

Přála bych všem, aby naše životy byly naplněny radostí. A skrze organizování různých akcí pro děti ale i rodiče či přátele jim chci umožnit společně se radovat a užít si přítomný okamžik. Díky dětem mám možnost se na svět dívat skrze jejich oči a ta konfrontace s dospěláckým pohledem je fascinující.

Soňa má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, získala diplom z výcviku AMI 3 – 6 u Marii Roth. Dlouhou dobu pracovala pro mezinárodní finanční instituce a po narození první dcery a objevení montessori se rozhodla, že chce najít práci, která dává větší smysl pro ni i celou společnost.

Soňa má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, získala diplom z výcviku AMI 3 – 6 u Marii Roth. Dlouhou dobu pracovala pro mezinárodní finanční instituce a po narození první dcery a objevení montessori se rozhodla, že chce najít práci, která dává větší smysl pro ni i celou společnost.

Soňa Havlíčková

Marketing

Přála bych všem, aby naše životy byly naplněny radostí. A skrze organizování různých akcí pro děti ale i rodiče či přátele jim chci umožnit společně se radovat a užít si přítomný okamžik. Díky dětem mám možnost se na svět dívat skrze jejich oči a ta konfrontace s dospěláckým pohledem je fascinující.

Soňa má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, získala diplom z výcviku AMI 3 – 6 u Marii Roth. Dlouhou dobu pracovala pro mezinárodní finanční instituce a po narození první dcery a objevení montessori se rozhodla, že chce najít práci, která dává větší smysl pro ni i celou společnost.

Soňa má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, získala diplom z výcviku AMI 3 – 6 u Marii Roth. Dlouhou dobu pracovala pro mezinárodní finanční instituce a po narození první dcery a objevení montessori se rozhodla, že chce najít práci, která dává větší smysl pro ni i celou společnost.

Michaela Krajníková

Asistentka kanceláře a provozu

Ačkoliv nemám pedagogické vzdělání, jsem moc ráda za příležitost pracovat v oblasti Montessori vzdělávání. Po narození dcery jsem vlastně zjistila, že mám k tomuto směru blíže než jsem si kdy předtím myslela. Je fajn být nyní součástí a vidět na vlastní oči, jak se tyto principy uplatňují v realitě a jaké užitečné a prospěšné dopady mají na vývoj dětí a zároveň se podílet na budování zázemí, podpoře a hladkém provozu školy.

Vystudovala jsem Mezinárodní teritoriální vztahy na Vysoké škole obchodní v Praze. Pracovala jsem jako asistentka ředitele Fondu životního prostředí a později jako asistentka jednatele architektonické firmy v Praze na Výtoni.
Vystudovala jsem Mezinárodní teritoriální vztahy na Vysoké škole obchodní v Praze. Pracovala jsem jako asistentka ředitele Fondu životního prostředí a později jako asistentka jednatele architektonické firmy v Praze na Výtoni.

Klára Bílková

Koordinátorka aktivit KC

V životě se chci věnovat práci, která má smysl, význam a přesah do společnosti. Práci, která by mi přinášela radost. V Andílku jsem takovou práci našla.

Vystudovala gymnázium v Jihlavě a nyní dokončuje magisterské studium v Brně, obor Mezinárodní vztahy. Během studia absolvovala stáže v jihlavském Eurocentru a na Ministerstvu zahraničních věcí, pracovala na smluvním oddělení ve společnosti Heineken a na oddělení kvality společnosti Bosch. Ve volném čase dobrovolničila v brněnské neziskové organizaci NaZemi a věnovala se univerzitnímu spolku MuniMUN. V Andílku pracuje na pozici koordinátorky aktivit Komunitního centra. Kromě práce v naší škole se také věnuje práci v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Vystudovala gymnázium v Jihlavě a nyní dokončuje magisterské studium v Brně, obor Mezinárodní vztahy. Během studia absolvovala stáže v jihlavském Eurocentru a na Ministerstvu zahraničních věcí, pracovala na smluvním oddělení ve společnosti Heineken a na oddělení kvality společnosti Bosch. Ve volném čase dobrovolničila v brněnské neziskové organizaci NaZemi a věnovala se univerzitnímu spolku MuniMUN. V Andílku pracuje na pozici koordinátorky aktivit Komunitního centra. Kromě práce v naší škole se také věnuje práci v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Vítězslav Janda ZŠ

Expert hudby a dílny

Dětská duše, citlivá, vímavá a velmi upřímná je pro mne zdrojem jedinečné radosti a často také učitečným zrcadlem sobě samému. Být s dětmi, pracovat s nimi a učit se od nich dává smysl. Dětský svět nabízí pravdivý pohled do budoucnosti.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Lukáš Trejkl

IT specialista

Zdena Fliegerová

Fakturantka

Eva Skokanová

Vedoucí školní výdejny

Julie Brátová

Administrativa projektu dětské skupiny

Magdalena Todorova

Anglicky mluvící hlavní pedagožka

Children are amazing! I love watching them grow up – physically, mentally and emotionally. I love observing them and seeing in their eyes this amazing glow of the discoverer – when they realize something that might be really small for us, adults, but for them it is something great, fascinating, unthinkable before. I love seeing them overcome challenges and feeling like the king of the world, being proud of what they have achieved. This is why I am here – I am a silent observer and a delicate helper. I watch them make the small steps alone and I hold their hand for the big ones. And I enjoy every moment of it.

Vystudovala předškolní pedagogiku a indologii na univerzitě v Sofii. Má široké jazykové schopnosti, kromě své mateřské řeči (bulharštiny) ovládá také výborně angličtinu, španělštinu a hindštinu. Pracovala jako překladatelka a poté jako asistentka v Montessori školách v Bulharsku i v České republice. Nyní působí v Andílku na pozici hlavní pečovatelky v Dětské skupině.

Vystudovala předškolní pedagogiku a indologii na univerzitě v Sofii. Má široké jazykové schopnosti, kromě své mateřské řeči (bulharštiny) ovládá také výborně angličtinu, španělštinu a hindštinu. Pracovala jako překladatelka a poté jako asistentka v Montessori školách v Bulharsku i v České republice. Nyní působí v Andílku na pozici hlavní pečovatelky v Dětské skupině.

Magda Demeterová

Asistentka

V průběhu studia na vysoké škole, jsem si uvědomila, že tíhnu k dětem. Děti jsou úžasné, baví mě všechny věkové kategorie. Ti nejmenší, o které se staráme v dětské skupině člověka naplňují neskutečnou energií. Jejich každodenní/týdenní i měsíční pokroky jsou neuvěřitelné, to je též jeden z důvodů, proč mne tato práce tak oslovila. Zkrátka, jsem tady pro děti, abych jim pomohla růst a posouvat se dál!

Vystudovala Magisterské studium Hispanistiky na Karlově Univerzitě a nyní si dodělává pedagogické minimum pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Strávila jeden rok na univerzitě v Granadě a následně ještě půl roku v Salamance a v Zaragoze. Španělský temerament má prostě v krvi. Absolvovala Rekvalifikační kurz chůvy pro děti do zahájení předškolní docházky a též certifikovaný AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3 let.

Vystudovala Magisterské studium Hispanistiky na Karlově Univerzitě a nyní si dodělává pedagogické minimum pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Strávila jeden rok na univerzitě v Granadě a následně ještě půl roku v Salamance a v Zaragoze. Španělský temerament má prostě v krvi. Absolvovala Rekvalifikační kurz chůvy pro děti do zahájení předškolní docházky a též certifikovaný AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3 let.

Magda Demeterová

Pedagožka španělského jazyka

V průběhu studia na vysoké škole, jsem si uvědomila, že tíhnu k dětem. Děti jsou úžasné, baví mě všechny věkové kategorie. Ti nejmenší, o které se staráme v dětské skupině člověka naplňují neskutečnou energií. Jejich každodenní/týdenní i měsíční pokroky jsou neuvěřitelné, to je též jeden z důvodů, proč mne tato práce tak oslovila. Zkrátka, jsem tady pro děti, abych jim pomohla růst a posouvat se dál!

Vystudovala Magisterské studium Hispanistiky na Karlově Univerzitě a nyní si dodělává pedagogické minimum pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Strávila jeden rok na univerzitě v Granadě a následně ještě půl roku v Salamance a v Zaragoze. Španělský temerament má prostě v krvi. Absolvovala Rekvalifikační kurz chůvy pro děti do zahájení předškolní docházky a též certifikovaný AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3 let.

Vystudovala Magisterské studium Hispanistiky na Karlově Univerzitě a nyní si dodělává pedagogické minimum pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Strávila jeden rok na univerzitě v Granadě a následně ještě půl roku v Salamance a v Zaragoze. Španělský temerament má prostě v krvi. Absolvovala Rekvalifikační kurz chůvy pro děti do zahájení předškolní docházky a též certifikovaný AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3 let.

Karolína Růžičková

Odpolední pedagožka

Práce s dětmi mě dlouho lákala. Vždy jsem spatřovala něco kouzelného na jejich fantazii a  porozumění světu. Možnost být součástí Andílku mi poskytuje smysluplnou práci, kde se dennodenně učím něco nového, a to nejen od svých kolegů. Být součástí kolektivu, který ke vzdělávání dětí přistupuje s takovou láskou a pílí, je pro mě neskutečná pocta. Jsem ráda, že mohu dětem pomáhat v hledání sebe sama a rozvíjení jejich potřeb.

Kája vystudovala gymnázium v Ústí nad Labem a momentálně dokončuje své bakalářské studium na Univerzitě Karlově, obor Humanitní studia. Několik let se zabývala aktivně gymnastikou a pomáhala děti trénovat, chodívala jako dobrovolnice za dětskými pacienty do nemocnice a jezdila s dětmi na tábory. V Andílku pracuje od ledna 2019.

Kája vystudovala gymnázium v Ústí nad Labem a momentálně dokončuje své bakalářské studium na Univerzitě Karlově, obor Humanitní studia. Několik let se zabývala aktivně gymnastikou a pomáhala děti trénovat, chodívala jako dobrovolnice za dětskými pacienty do nemocnice a jezdila s dětmi na tábory. V Andílku pracuje od ledna 2019.

Veronika Posar

Pedagožka

Odkedy si pamätám, chcela som robiť niečo s deťmi a pre deti. Montessori pedagogika ma od začiatku očarila svojou jednoduchosťou, prirodzenosťou, pravdivosťou a prístupom založeným na jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Skúsenosti pri práci s deťmi som nazbierala ako lektorka a učiteľka a ako maminka troch skvelých chlapcov. Rada pracujem rukami, tvorím, kreslím, vystrihujem, skladám origami a tiež milujem „poletovanie“ v kuchyni, knihy a fotenie.

Vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Své zkušenosti získala jako lektorka Montessori pracoven, učitelka v MŠ a asistentka na prvním stupni ZŠ. Absolvovala AMI výcviky pro věk 0-3 s Patricii Wallner a pro věk 3-6 s Marií Roth a asistentský kurz pro věk 6 – 12 s Kylou Morentz. V Andílku pracuje od roku 2009 a stála u jeho zrodu.

Vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Své zkušenosti získala jako lektorka Montessori pracoven, učitelka v MŠ a asistentka na prvním stupni ZŠ. Absolvovala AMI výcviky pro věk 0-3 s Patricii Wallner a pro věk 3-6 s Marií Roth a asistentský kurz pro věk 6 – 12 s Kylou Morentz. V Andílku pracuje od roku 2009 a stála u jeho zrodu.

Sylvie Hulejová

Pedagožka francouzského jazyka

Do Andílku mě přitáhly hlavně stejné hodnoty, které s montessori pedagogikou sdílím jako učitelka i jako maminka. Je to hluboká důvěra v dítě a respekt k jeho individualitě. Moc dobře si uvědomuji, jak důležité je vycházet z vnitřní potřeby dítěte poznávat svět a jeho fungování. Podpořit tuto touhu je pro mě zásadní. Mým cílem ve výuce francouzštiny je to, aby studenti používali jazyk bezprostředně, nebáli se dělat chyby a jazyk mohli používat od prvních chvil výuky.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Sylvie Hulejová

Pedagožka francouzského jazyka

Do Andílku mě přitáhly hlavně stejné hodnoty, které s montessori pedagogikou sdílím jako učitelka i jako maminka. Je to hluboká důvěra v dítě a respekt k jeho individualitě. Moc dobře si uvědomuji, jak důležité je vycházet z vnitřní potřeby dítěte poznávat svět a jeho fungování. Podpořit tuto touhu je pro mě zásadní. Mým cílem ve výuce francouzštiny je to, aby studenti používali jazyk bezprostředně, nebáli se dělat chyby a jazyk mohli používat od prvních chvil výuky.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Andrea Vodsloňová

Hlavní pedagožka

Celý svůj dospělý život se věnuji práci s dětmi, ve školce či v turistickém oddíle. Když jsem přivedla na svět vlastní děti, hledala jsem místo, které by rezonovalo s mým pohledem na výchovu a kde by děti byly šťastné. To vše jsem našla v Andílkovi a bylo proto přirozené, že mne to sem po skončení rodičovské dovolené lákalo i do role pedagoga.

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze. Několik let pracovala jako učitelka mateřské školy. Ve volném čase se jako instruktorka, později jako vedoucí a zdravotník věnovala turistickému oddílu a táborům. Absolvovala AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Phillipart a pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo.

Vystudovala střední pedagogickou školu v Praze. Několik let pracovala jako učitelka mateřské školy. Ve volném čase se jako instruktorka, později jako vedoucí a zdravotník věnovala turistickému oddílu a táborům. Absolvovala AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Phillipart a pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo.

Monika Šormová

Pedagožka
Ještě předtím, než jsem se stala maminkou dvou holčiček, jsem věděla že děti a práce s nimi mi bude naplňovat můj život. Skrze své dosavadní životní zkušenosti jsem si našla cestu k Montessori pedagogice. Hned od první chvíle mě uchvátila láska s jakou pedagog přistupuje k dítěti a s jakou dítě ke svému okolí. Jsem velice ráda, že jsem si našla cestu do Andílka a mohu být jeho součástí.

Vystudovala  bakalářský obor sociologie na Westminster University v Londýně, kde žila 4 roky. Po návratu do Prahy, dostudovala magisterský obor speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. Při studiu dva roky působila jako asistent pedagoga ve státní MŠ v integrační třídě s dětmi s mentálním postižením. Po této zkušenosti  si otevřela vlastní dětské centrum, které vedla pět let.  Aktuálně studuje AMI kurz  pro vedoucího pedagoga pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo.

Vystudovala  bakalářský obor sociologie na Westminster University v Londýně, kde žila 4 roky. Po návratu do Prahy, dostudovala magisterský obor speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského. Při studiu dva roky působila jako asistent pedagoga ve státní MŠ v integrační třídě s dětmi s mentálním postižením. Po této zkušenosti  si otevřela vlastní dětské centrum, které vedla pět let.  Aktuálně studuje AMI kurz  pro vedoucího pedagoga pro věk 3-6 s Elinou Rautasalo.

Gabriela Rychlá

Anglicky mluvící odpolední pedagožka

Montessori je pro mě nový, svěží vítr a čím víc do něj pronikám, tím vděčnější jsem za příležitost pracovat s dětmi v Andílku. Jsem tu zatím krátce, ale ještě pořád přichází chvíle, a doufám, že nezmizí, kdy mě dojímá, jak velký kus práce mají děti za sebou a čeho všeho jsou schopny bez pomoci. Považuji se za jejich, a také nás všech, nejvěrnějšího fanouška.

Aneta Šornová

Odpolední pedagožka / Lektorka pohybových aktivit

Pedagogický směr mě provázel celá studentská léta na VŠ, kde jsem měla možnost poznat, jak krásné poslání je být pedagogem. Pro mě je tělesná výchova a celkově sport již od základní školy velkou vášní. Učitel tělesné výchovy byl pro mě jako studentku vždy velkým vzorem, který mě motivoval k zájmu o pohyb a já sama jsem dnes aktivní sportovkyní, kdy je sport nedílnou součástí mého každodenního života. Mým posláním v Andílku je provázet děti na jejich sportovní cestě, která je bude naplňovat a především, při které si pohyb budou užívat.

Petra Sztachová

Asistentka hlavní pedagožky

Štěpánka Petrová

Asistentka hlavní pedagožky/Odpolední pedagožka

Andílek je pro mě místem, kde mohu s podporou naplno rozvíjet svoji kreativitu. Práce s dětmi mě neskutečně nabíjí a inspiruje a Montessori pedagogika je přístup, který pro mě má smysl. Mimo jiné jsem velká fanynka Antoine de Saint-Exupéryho, proto si dovolím nakonec uvést jeho citát, který souzní s mým vnitřním nastavením: ,,Všichni dospělí byli kdysi dětmi, ale bohužel jen pár z nich si na to vzpomíná.“

Štěpánka absolvovala dvouleté studium grafologie a psychologie v České grafologické komoře a nyní dokončuje studium sociální pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Se vzděláváním má zkušenosti z neziskových organizací, jako jsou Amnesty International, Člověk v tísni či Integrační centrum Praha. A ve volném čase se věnuje výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Aktuálně studuje AMI asistentský výcvik pro věk 6 – 12 let.

Štěpánka absolvovala dvouleté studium grafologie a psychologie v České grafologické komoře a nyní dokončuje studium sociální pedagogiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Se vzděláváním má zkušenosti z neziskových organizací, jako jsou Amnesty International, Člověk v tísni či Integrační centrum Praha. A ve volném čase se věnuje výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Aktuálně studuje AMI asistentský výcvik pro věk 6 – 12 let.

Zuzana Kašparová

Vedoucí týmu / Hlavní koordinátorka

Na vysoké škole jsem nedokázala rozhodnout, jestli chci spíš studovat jazyky, společenské vědy nebo uměnovědy. Tak jsem studovala všechno. Věděla jsem, že mě učení a vzdělávání baví a posouvá dál. Poté, co můj syn začal čirou náhodou chodit do montessori školky a pak dál do školy jsem zjistila, že ho učení a vzdělávání taky baví, že jeho vnitřní plamen během první třídy nevyhasl, jak to tak často bývá v tradiční škole. Ačkoliv v Andílku neučím, baví a naplňuje mě pracovat v instituci, která zažehává v dětech i dospělých ten plamen vnitřní motivace a umožňuje jim posouvat se dál. Má to tady pro mě smysl.

Vystudovala anglický jazyk a literaturu a divadelní studia  na Filozofické  fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Během studií pracovala v neziskových organizacích zabývajícími se lidskoprávními tématy a multikulturalitou. Po skončení studia se přestěhovala do Prahy, kde pracovala v politické sféře pro Stranu zelených. Jako projektová manažerka vedla několik projektů z Evropského sociálního fondu i z programu Erasmus+. Od ledna 2019 vedla Asociaci Montessori Česká republika. Pro  Montessori školy Andílek  pracuje s přestávkami již od roku 2014.

Vystudovala anglický jazyk a literaturu a divadelní studia  na Filozofické  fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Během studií pracovala v neziskových organizacích zabývajícími se lidskoprávními tématy a multikulturalitou. Po skončení studia se přestěhovala do Prahy, kde pracovala v politické sféře pro Stranu zelených. Jako projektová manažerka vedla několik projektů z Evropského sociálního fondu i z programu Erasmus+. Od ledna 2019 vedla Asociaci Montessori Česká republika. Pro  Montessori školy Andílek  pracuje s přestávkami již od roku 2014.

František Vodsloň

Expert IT
Baví mě přicházet věcem na kloub, třídit, posuzovat a analyzovat fakta a závislosti v našem světě. V dnešní informacemi přesycené době považuji tuto dovednost za velmi důležitou a zkoumání královny věd – matematiky – k rozvíjení logického a kritického myšlení přispívá.
Kromě kladného vztahu k matematice a obecně exaktním vědám mě celý život provází radost z práce s dětmi – léta jsem vedl dětský oddíl a pořádal letní tábory. S narozením dětí jsem našel zalíbení v Montessori pedagogice, především pro její důraz na svobodu jednotlivce, ale i vědecký přístup založený na pozorování, nikoliv na domněnkách. Jsem moc rád, že v Andílku mám možnost všechny tyto své zájmy prolnout a provázet tak studenty v jejich rozvoji.

František vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Informatika. Od studií se pohybuje v IT branži jako programátor a manažer. Absolvoval AMI Adolescent Introductory Workshop s Tinou Booth, v Andílkovi je od září 2020. Ve volném čase se věnuje pohybu a hře na baskytaru.

František vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Informatika. Od studií se pohybuje v IT branži jako programátor a manažer. Absolvoval AMI Adolescent Introductory Workshop s Tinou Booth, v Andílkovi je od září 2020. Ve volném čase se věnuje pohybu a hře na baskytaru.

Michal Plundra

Pedagog biologie a enviromentální výchovy

Je nejvyšší čas přemýšlel nad tím v jakém stavu tu po nás zůstane Země pro naše děti!“ je slyšet jako hlavní poselství diskuzí nad ochranou životního prostředí. Cítím ale, že problém řešíme jen z poloviny pokud se nesoustředíme i na to, jaké děti tu po nás zůstanou pro naši Zemi. Ne, nejsem kazatel,moralista ani ekoterorista. Než k bráně Temelína bych raději děti připoutal k zájmu o živou přírodu, k její pestrosti a dokonalosti tak, aby chtěly být její součástí a naučily se jí šetrně využívat.

Studoval Zahradní a krajinnou tvorbu, ale to mu nestačilo a tak dokončil studia na oboru Aplikované ekologie Zemědělské univerzity v Praze. Kromě projektování zahrad a ochraně životního prostředí, se již od studií věnoval vedení dětských kolektivů v rámci volnočasových aktivit zaměřených na přírodu a outdoorové sporty. V minulých letech byl součástí tvorby programů projektové výuky do škol, biologických olympiád, navrhování školních zahrad společně s dětmi, Ekoškoly a tvorby metodik pro seznámení dětí s permakulturou, jako nástroje trvale udržitelného rozvoje společnosti. Zájem o Montessory principy vzdělávání jsou už jen přirozeným vyústěním předešlého.

Studoval Zahradní a krajinnou tvorbu, ale to mu nestačilo a tak dokončil studia na oboru Aplikované ekologie Zemědělské univerzity v Praze. Kromě projektování zahrad a ochraně životního prostředí, se již od studií věnoval vedení dětských kolektivů v rámci volnočasových aktivit zaměřených na přírodu a outdoorové sporty. V minulých letech byl součástí tvorby programů projektové výuky do škol, biologických olympiád, navrhování školních zahrad společně s dětmi, Ekoškoly a tvorby metodik pro seznámení dětí s permakulturou, jako nástroje trvale udržitelného rozvoje společnosti. Zájem o Montessory principy vzdělávání jsou už jen přirozeným vyústěním předešlého.

David Hanslián

Pedagog geografie

Mapy, počasí, poznávání světa, cestování, aktuální dění. To jsou věci, které mě zajímaly od dětství. A od té doby mě doprovází, ať už v podobě vzdělání, profesní kariéry, nebo mých zájmů a koníčků. Nyní jsem dostal příležitost se o ně podělit i se studenty, učit se a učit, diskutovat a přemýšlet. V Andílku totiž pracuji jako specialista na oblast zeměpisu pro adolescentní program ZŠ.

David studoval obor Geografie a kartografie na Masarykově univerzitě v Brně a následně získal doktorát v oboru Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a ve společnosti ČEZ, kde se zaměřuje zejména na oblast meteorologie pro větrnou energetiku. Ve volném čase rád cestuje a sportuje, jeho nejoblíbenější disciplínou je orientační běh. Do Andílka se přidal nedávno – 09/2020.

David studoval obor Geografie a kartografie na Masarykově univerzitě v Brně a následně získal doktorát v oboru Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a ve společnosti ČEZ, kde se zaměřuje zejména na oblast meteorologie pro větrnou energetiku. Ve volném čase rád cestuje a sportuje, jeho nejoblíbenější disciplínou je orientační běh. Do Andílka se přidal nedávno – 09/2020.

Hana Slabá

Metodička

Kateřina Urbanová

Pedagožka

Je mi ctí pracovat s dětmi v Andílku a být součástí týmu, který s láskou vede děti k seberozvoji a samostatnosti. Doprovázet děti v Dětské skupině mi přináší radost a inspiraci. Je úžasné pozorovat spokojené rozzářené obličeje dětí, kterým se něco povedlo, nebo jsou jen přirozeně šťastné. S Montessori pedagogikou jsem se seznámila teprve nedávno, ale od první chvíle mi otevírá oči a ukazuje nové možnosti ve vzdělávání.

Při studiu dějin umění na Univerzitě Karlově jsem 5 let pravidelně hlídala holčičku, o víkendech jsem se starala o děti v dětském koutku v hotelu Radisson. Další praxi s dětmi jsem získala v USA, kde jsem působila 15 měsíců jako au pair. Získala jsem osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Od listopadu budu mít AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Philippart. V Andílku pracuji od září 2020.

Při studiu dějin umění na Univerzitě Karlově jsem 5 let pravidelně hlídala holčičku, o víkendech jsem se starala o děti v dětském koutku v hotelu Radisson. Další praxi s dětmi jsem získala v USA, kde jsem působila 15 měsíců jako au pair. Získala jsem osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Od listopadu budu mít AMI asistentský kurz pro věk 0-3 s Heidi Philippart. V Andílku pracuji od září 2020.

Lucia Stanová

Pedagožka
Deti sú pre mňa inšpiráciou v ich jednoduchosti a velikosti zároveň. Môcť byť ich sprievodcom je pre mňa  radosť. Vnímam ich jedinečnosť a potencial, ktorý je potreba jemne a pečlivo rozvíjať. Preto som nesmierne vďačná byť súčasťou Andílku, kde toto každý jeden chápe a vytvára podporujúce, bezpečné prostredie nielen pre deti a rodičov ale i mňa samú.

Lucka vystudovala bakalářské studium na  Pozemných stavbách a architektúre v Bratislave. Prošla  rekvalifikačním kurzem chuvy pro děti do zahájení predš. docházky a absolvovala  AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3.

Lucka vystudovala bakalářské studium na  Pozemných stavbách a architektúre v Bratislave. Prošla  rekvalifikačním kurzem chuvy pro děti do zahájení predš. docházky a absolvovala  AMI kurz pro asistenty pro děti 0-3.

Michaela Marešová

Odpolední pedagožka

Vzpomínky na školku, i když jich není mnoho, mám stále ve svém srdci a vždy, když si na ně vzpomenu, tak se musím usmívat. Možná i proto, mě to do ní v dospělosti tak láká. S dětmi bych chtěla tvořit zážitky, na které si v dospělosti možná sami vzpomenou a vykouzlí jim úsměv na tváři, tak jako mně. Andílek je pro mě sebevzděláváním a vzděláváním dětí, u kterých je skvělý pocit vidět jejich vývoj a pokroky. Jsem ráda, že mohu být někde, kde rozvíjím svou kreativitu a fantazii a to navíc od našich nejmenších, protože jak nejspíš všichni dobře víme, někdy mají ve své mysli to nejkouzelnější pohádkové království.

Míša vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, obor předškolní a mimoškolní pedagogika se zaměřením na maturitní obor dramatická výchova. Je absolventkou plaveckého, turistického a lyžařského kurzu. V roce 2021 prošla Montessori asistenským kurzem pro 3-6.

Míša vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, obor předškolní a mimoškolní pedagogika se zaměřením na maturitní obor dramatická výchova. Je absolventkou plaveckého, turistického a lyžařského kurzu. V roce 2021 prošla Montessori asistenským kurzem pro 3-6.

Veronika Posar

Pedagožka

Odkedy si pamätám, chcela som robiť niečo s deťmi a pre deti. Montessori pedagogika ma od začiatku očarila svojou jednoduchosťou, prirodzenosťou, pravdivosťou a prístupom založeným na jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Skúsenosti pri práci s deťmi som nazbierala ako lektorka a učiteľka a ako maminka troch skvelých chlapcov. Rada pracujem rukami, tvorím, kreslím, vystrihujem, skladám origami a tiež milujem „poletovanie“ v kuchyni, knihy a fotenie.

Vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Své zkušenosti získala jako lektorka Montessori pracoven, učitelka v MŠ a asistentka na prvním stupni ZŠ. Absolvovala AMI výcviky pro věk 0-3 s Patricii Wallner a pro věk 3-6 s Marií Roth a asistentský kurz pro věk 6 – 12 s Kylou Morentz. V Andílku pracuje od roku 2009 a stála u jeho zrodu.

Vystudovala magisterský obor speciální pedagogiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Své zkušenosti získala jako lektorka Montessori pracoven, učitelka v MŠ a asistentka na prvním stupni ZŠ. Absolvovala AMI výcviky pro věk 0-3 s Patricii Wallner a pro věk 3-6 s Marií Roth a asistentský kurz pro věk 6 – 12 s Kylou Morentz. V Andílku pracuje od roku 2009 a stála u jeho zrodu.

Nadia Alkhayat

Pedagožka

Odjela jsem do Anglie jako dobrovolník do školy pro děti s postižením a to mě tak nadchlo, že jsem tam odjela studovat bakaláře. Během studia na vysoké škole jsem chodila číst předškolákům do školky. Během Covidu jsem se vrátila zpět do Prahy a chvíli pracovala v marketingu, nicméně mě to stále táhlo k dětem a proto jsem se rozhodla pracovat v Montessori školy Andílek.

Nadia vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a pokračovala 3 roky studiem na Univerzitě v Sunderlandu. Během studií byla součástí skautského oddílu v Praze.

Nadia vystudovala střední pedagogickou školu v Praze a pokračovala 3 roky studiem na Univerzitě v Sunderlandu. Během studií byla součástí skautského oddílu v Praze.

Sylvie Hulejová AD

Pedagožka francouzského jazyka

Do Andílku mě přitáhly hlavně stejné hodnoty, které s montessori pedagogikou sdílím jako učitelka i jako maminka. Je to hluboká důvěra v dítě a respekt k jeho individualitě. Moc dobře si uvědomuji, jak důležité je vycházet z vnitřní potřeby dítěte poznávat svět a jeho fungování. Podpořit tuto touhu je pro mě zásadní. Mým cílem ve výuce francouzštiny je to, aby studenti používali jazyk bezprostředně, nebáli se dělat chyby a jazyk mohli používat od prvních chvil výuky.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Sylvia vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obory francouzský jazyk a společenské vědy, později si ještě rozšířila svou aprobaci o anglický jazyk. Studovala dva semestry na francouzské Université de Perpignan. Z francouzštiny má certifikát DALF C1. Nyní prochází kurzem AMI pro montessori pedagogiku zaměřenou na adolescenty. V Andílku pracuje od října 2020.

Radka Matějková

Pedagožka

Anna Wasserbauerová

Odpolední pedagožka

Mým dětským snem bylo se stát pilotem Boeingu, proto jsem šla studovat profesionálního pilota na ČVUT a kterého jsem i vystudovala. Cestu splnit si svůj sen mi zkřížil COVID, ale na druhou stranu mi otevřel možnost se věnovat dětem, což jsem vždy také chtěla. Mimo létání mě baví sport (nejvíce hokej), hra na klavír, fotografování, malování a kreativní tvoření.

Během studia na vysoké škole jsem se věnovala doučování matematiky a fyziky pro základní školy. Před COVIDem jsem pracovala pro firmu, která zprostředkovávala kroužky pro děti a v níž jsem působila jako lektor kroužků. Vzhledem k situaci v letectví jsem se začala zajímat více o pedagogiku. Mým cílem je pomáhat dětem a ukázat jim, že v životě neexistuje pouze jedna možnost, ale je jich více.

Během studia na vysoké škole jsem se věnovala doučování matematiky a fyziky pro základní školy. Před COVIDem jsem pracovala pro firmu, která zprostředkovávala kroužky pro děti a v níž jsem působila jako lektor kroužků. Vzhledem k situaci v letectví jsem se začala zajímat více o pedagogiku. Mým cílem je pomáhat dětem a ukázat jim, že v životě neexistuje pouze jedna možnost, ale je jich více.

Michaela Popelínská

Odpolední pedagožka

Jestli jsem se něčemu věnovala od mala a drží mě to dodnes, je to hudba a láska k jídlu.
Od třech let jsem zpívala v pěveckém sboru Kvítek Dačice. Na střední škole ve Znojmě jsem přidala sólo, komorní zpěv, kytaru a zlepšila se v klavíru a flétně. Začala jsem vést hudební kroužek pro děti. V rámci bakalářské práce jsem vytvořila vlastní výukový program pro děti na flétnu. S láskou k jídlu jsem jednoho dne zjistila, že ho nechci jenom jíst, ale chci ho i vytvářet. Začala jsem tedy zkoušet kombinace různých chutí, a receptů. Dnes vedu kurzy vaření a pečení v mezinárodní cukrářské akademii. Andílek mi ukázal cestu, díky které jsem začala naprosto přirozeně využívat prvky montessori principů nejenom ve svém osobním životě, ale i během mých kurzů.

Míša vystudovala učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po dokončení absolvovala AMI asistentský kurz pro děti ve věku 6 – 12 let. Pravidelně sama navštěvuje kulinářské kurzy, věnuje se sólovému zpěvu a zpívá v komorním sboru Vokalion.

Míša vystudovala učitelství pro mateřské školy na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po dokončení absolvovala AMI asistentský kurz pro děti ve věku 6 – 12 let. Pravidelně sama navštěvuje kulinářské kurzy, věnuje se sólovému zpěvu a zpívá v komorním sboru Vokalion.

Dominika Kotlánová

Asistentka hlavní pedagožky

Po maturitě jsem pobývala několik zimních sezón na horách, kde jsem učila děti i dospělé lyžovat. Kromě pohybu venku bylo skvělé prožít s dětmi jejich nadšení a pokrok, který udělaly během dvou hodin, týdnu či sezóny. Po narození dcery jsem se pak přirozeně začala zajímat o potřeby dětí z jiného – pro mě nového, úhlu pohledu. Po čase jsme navíc byli jako rodina postaveni před novou výzvu v podobě specifické poruchy řeči dcery – vývojové dysfázie. Neustále se tak učím provázet své dítě se specifickými potřebami všemi možnými i nemožnými situacemi, zatím pomocí alternativních způsobů komunikace a vybraných přístupů z oblasti speciální pedagogiky. Cítím, že díky této osobní zkušenosti a trpělivému přístupu mohu být vhodnou podpůrnou silou pro děti i dospělé. Pracovní prostředí, které v Andílku panuje mezi dospělými, je navíc velmi podnětné a vítající.

Dominika studovala management sportu na fakultě tělovýchovy a sportu v Praze. V roce 2011 získala licenci od Asociace profesionálních učitelů lyžování po dobu několika let se sezónně věnovala výuce lyžování. Má mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka na úrovni C1 (Certificate of Advanced English). Ve volném čase se věnuje písmomalířství.

Dominika studovala management sportu na fakultě tělovýchovy a sportu v Praze. V roce 2011 získala licenci od Asociace profesionálních učitelů lyžování po dobu několika let se sezónně věnovala výuce lyžování. Má mezinárodně uznávaný certifikát z anglického jazyka na úrovni C1 (Certificate of Advanced English). Ve volném čase se věnuje písmomalířství.

Jana Ponocná

Pedagožka německého jazyka

Jitka Dyková

Expert biologie a enviromentální výchovy

Vítězslav Janda

Vítězslav Janda

Pedagog hudby

Dětská duše, citlivá, vímavá a velmi upřímná je pro mne zdrojem jedinečné radosti a často také učitečným zrcadlem sobě samému. Být s dětmi, pracovat s nimi a učit se od nich dává smysl. Dětský svět nabízí pravdivý pohled do budoucnosti.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Vítězslav se narodil v době, kdy Nobelovu cenu za literaturu obdržel John Steinbeck a Rolling Stones debutovali v londýnském Marquee Clubu. Po gymnáziu se rozhodoval mezi lesnickou školou, s touhou stát se členem Horské služby, a vábením umělecké múzy. Nakonec vystudoval konzervatoř, obory skladba a dirigování a hudbě se v různých formách věnuje celý život. Jako autor hudby i aktivní muzikant spolupracoval s rozličnými divadly a mnoha hudebními tělesy. Po sametové revoluci založil hudební vydavatelství, ve kterém zrealizoval přes 250 CD titulů, zaměřených především na vážnou hudbu a jazz. De facto kvůli vlastním dcerám spoluzakládal Andílkův ateliér, tvořivou platformu pro děti z Montessori škol Andílek. Zde v současnosti vede pěvecký sbor, v rámci individuálních lekcí s dětmi sdílí jejich radost z hudby a věnuje se dílenské práci se dřevem. V roce 2018 absolvoval montessori výcvik Adolescent Orientation ve Švédsku a už se těší na adolescentní program 2.stupně, který pomáhá ve škole zrealizovat.

Adolescentní program 12–15 let

Budujeme inspirativní prostředí a vzdělávací prostor umožňující mladým lidem být zodpovědní, vynalézaví a přizpůsobiví ke změnám ve společnosti a tím přispívat ke kultivovanému chodu a dobru kolem nás.
Budujeme inspirativní prostředí a vzdělávací prostor umožňující mladým lidem být zodpovědní, vynalézaví a přizpůsobiví ke změnám ve společnosti a tím přispívat ke kultivovanému chodu a dobru kolem nás.

Zkoumám, jak funguje společnost a jak být jejím prospěšným členem.

V rámci učebního plánu mají studenti možnost uplatnit vědomosti, úsudek a tvůrčí dovednosti k řešení problémů, které vyžadují fyzickou aktivitu, etickou volbu, sebevyjádření a teoretické využití souvislostí jednotlivých oblastí studia.

Dospívající jsou provázeni kvalifikovanými školenými dospělými, kteří jsou odborníky ve svém oboru.

Jaké využíváme prostředí?

Jak to u nás funguje?

8:15
Společné zahájení dne, psaní deníků
8:45 – 9:00
Zahájení pracovního cyklu
9:00 – 13:00
Dopolední pracovní cyklus - střídání odborných seminářů a samostatné práce
13:00
Oběd
13:30 – 15:40
Odpolední pracovní cyklus - cizí jazyky, tělocvik, čtenářský klub, sebevyjádření (dílny, hudební, výtvarná výchova)
Pátek výuka končí v 13:00.
1 x za měsíc jezdíme na celý týden na farmu v Senešnici - na naše terénní pracoviště (www.montessorifarma.cz)

Co dalšího u nás děti zažijí?

Život na farmě

Farma je nedílnou součástí připraveného prostředí 2. stupně. Na farmě se studenti učí prakticky aplikovat teoretické znalosti z akademických oblastí – matematika, fyziky, chemie, biologie.

Péče o komunitu

Důležitou součástí adolescentního programu jsou každotýdenní komunitní kruhy, kde studenti společně s průvodci řeší uplynulý týden, praktické dělení služeb úklidu a péče o prostředí a také konflikty a radosti, co v týdnu zažili. Studenti se také podílejí na organizaci celoškolních komunitních akcích

Stravování

Kromě obědů z Ekolandie si studenti na farmě sami vaří. Vaření probíhá pod supervizí zkušené lektorky, která se studenty diskutuje původ surovin, vyvážené nutriční hodnoty jídel i respekt k dietám v komunitě.

Projekty

Výuka probíhá v rámci větších celků. Studenti se znalosti učí v souvislostech. Během humanitních projektů kombinují znalosti z historie, současných společenských věd a literatury a u vědeckých projektů zase kombinující matematiku, fyziku, chemii a přírodní vědy.

Sebevyjádření

Důležitou součástí života studentů je možnost sebevyjádření vlastních pocitů a emocí pomocí uměleckých a praktických činností

Tělocvik a pobyt venku

Součástí školního kurikula je pravidelný tělocvik na venkovním hřišti či v tělocvičně. V rámci pobytu na farmě tráví studenti co nejvíce času venku praktickou manuální prací, vycházkami do přírody zaměřenými na poznávání přírody a volnou hrou.

Vzdělávací kurikulum (6.) 7. – 9. ročník

Nástroje

HUDBA
POEZIE
KREATIVNÍ PSANÍ
POHYB
UMĚNÍ

Život
ve skupině

Odpovědnost, respekt, obhajoba postojů, spolupráce v týmu i samostatně, překonávání obtíží

Respektující
komunikace

Sebevyjádření

Kdo jsem?
Co je má role ve světě?

Cizí jazyky

Angličtina a druhý cizí jazyk, výměnné pobyty, online mezinárodní adolescentní komunita.

Projektové
vyučování

Nástroje

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA
EXPERIMENTY V PRAXI
ANALÝZA A LOGIKA
MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH
LIDSKÝ POKROK

Vědecké projekty

(matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis,
jazyky, ITC)

Zážitková
pedagogika

Humanitní projekty

(dějepis, zeměpis, český jazyk
a literatura, cizí jazyky,
občanská výchova, ITC)

Nástroje

ČASOPROSTOROVÉ VZTAHY
SPOLEČENSKÉ VZTAHY
KRITICKÉ ČTENÍ
KRITICKÉ PSANÍ
DISKUZE
MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH
LIDSKÝ POKROK

Vzdělávací kurikulum

Nástroje

HUDBA
POEZIE
KREATIVNÍ PSANÍ
POHYB
UMĚNÍ

Život
ve skupině

Odpovědnost, respekt, obhajoba postojů, spolupráce v týmu i samostatně, překonávání obtíží

Respektující
komunikace

Sebevyjádření

Kdo jsem?
Co je má role ve světě?

Cizí jazyky

Angličtina a druhý cizí jazyk, výměnné pobyty, online mezinárodní adolescentní komunita.

Projektové
vyučování

Nástroje

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA
EXPERIMENTY V PRAXI
ANALÝZA A LOGIKA
MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH
LIDSKÝ POKROK

Vědecké projekty

(matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis,
jazyky, ITC)

Zážitková
pedagogika

Humanitní projekty

(dějepis, zeměpis, český jazyk
a literatura, cizí jazyky,
občanská výchova, ITC)

Nástroje

ČASOPROSTOROVÉ VZTAHY
SPOLEČENSKÉ VZTAHY
KRITICKÉ ČTENÍ
KRITICKÉ PSANÍ
DISKUZE
MYŠLENÍ V SOUVISLOSTECH
LIDSKÝ POKROK

Jak to u nás vypadá

Průvodci

Zuzana Kašparová
Vedoucí týmu / Hlavní koordinátorka
více
Pavla Skurovcová
Hlavní pedagožka / pedagožka Čj, D a společenských věd
více
František Vodsloň
Pedagog IT
více
Lucie Urbančíková
Pedagožka Aj, Čj/ metodička cizích jazyků
více
Vítězslav Janda
Pedagog hudby
více
Matěj Devera
Pedagog TV a pohybových aktivit
více
Jitka Dyková
Pedagožka biologie a enviromentální výchovy
více
Sylvie Hulejová
Pedagožka francouzského jazyka
více
Magda Demeterová
Pedagožka španělského jazyka
více
David Hanslián
Pedagog geografie
více
Zuzana Smetáčková
Pedagožka německého jazyka / pedagožka dramatu

Ceník

  • Školné je stanoveno pro školní rok 2023/2024 na 16 000 Kč.
  • Administrativní poplatek 2 500 Kč jednorázově.
  • Strava 65 Kč (oběd).
  • Školné zahrnuje dopolední i odpolední blok (družinu).
Výše školného je stanovena v ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy o školní docházce.

Školné je hrazeno pravidelně, každý měsíc, bez ohledu na nemoci, státní a jiné svátky, dny kdy je škola zavřena a další absence dítěte.

Školné je hrazeno převodem na účet 357 8221 399/0800.

Při platbě je potřeba vždy uvádět variabilní symbol (na smlouvě), jméno dítěte a slovo „školné“ do údajů pro příjemce.

Školné je hrazeno do 10.dne předešlého měsíce, stravné je hrazeno přímo dodavateli stravy firmě Ekolandia.
Ceník
16 000 Kč
za měsíc
více
Chci přihlásit své dítě do školy
Tři snadné kroky k zápisu
Ceník
16 000 Kč
za měsíc
více

Vzdělávací Program

Prohlubujeme již dříve zažehnutou touhu po poznání a lásku k učení. Vaše dítě se u nás bude kontinuálně rozvíjet, učit se nové dovednosti a kompetence, objevovat nové myšlenky a ideje.

Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti celého světa a souvislostí života v přírodě, ve společnosti a v celém vesmíru. Namísto přednášení a opakování fakt a "nalévání" informací do dětí, naše učitelky v dětech zasévají semínka fantazie a zájmu, vedoucí k vlastnímu zkoumání, samostudiu a získávání rozsáhlých akademických vědomostí. Děti nadále následují vlastní intelektuální zvídavost a pracují vlastním tempem, přesto dosahují povinných výstupů učení před obecnými termíny stanovenými plošně pro všechny děti v českém vzdělávacím systému. Přesahují povinný školní vzdělávací program hloubku montessori poznání světa kolem nás.