JAK ROZVINOUT DĚTSKÉ SMYSLY?

13. 4. 2021

Smyslové aktivity pomáhají u dětí rozvinout všech pět smyslů – hmat, zrak, sluch, čich a chuť. Pro batolata jsou aktivity na rozvoj smyslů velmi důležité. Od narození děti začínají poznávat svět všemi smysly.

Nejdřív jen pozorují a poslouchají. Jakmile je dítě schopné ovládat své ruce, popadne předmět v jeho blízkosti, aby jej prozkoumalo. Hmatový smysl zůstává důležitým nástrojem pro poznávání světa v raném dětství.

Existuje velmi jednoduchý a zábavný způsob, jak zapojit batole do senzorické aktivity prostřednictvím senzorických krabic. Smyslová krabička může být jakákoliv nádoba naplněná jakýmkoliv hmatovým materiálem, který děti zkoumají rukama.

CO BUDETE POTŘEBOVAT K VYTVOŘENÍ SMYSLOVÉ KRABIČKY?

 • Nádobu
 • Materiál – písek, čočka, krupička nebo mouka
 • Malé předměty

JAK NA TO?

 • Pozveme dítě, aby s námi pracovalo.
 • Ukážeme mu malé pedměty, které jsme si pro něj připravili.
 • Předměty si společně pojmenujeme.
 • Ujistěte se, že všechny předměty zná (nejedná se o jazykovou hodinu a dítě musí znát všechny předměty pojmenovat).
 • Vložte předmět do nádoby.
 • Schovejte je do písku či jiného materiálu.
 • Vyzvěte dítě, aby vložilo ruce do nádoby a hledalo předměty a zkusilo je pojmenovat.
 • Ideálně se dítě dotkne předmětu, po hmatu jej pozná, pojmenuje a poté teprve vyndá z krabice.

U starších dětí j je možné použít i pásku na oči, aby je to nesvádělo k používání zraku.

V této krabičce jsem použila:

 • klíč (je kovový, hladký a studený)
 • malou knížku (je papírová a skládá se ze stránek)
 • malý porcelánový hrnek
 • dvě kuličky (jedna je gumová a jedna vlněná)
 • dvě kostky (jedna dřevěná a jedna mramorová)

Poté co najdete všechny věci, je dobré opět o nich mluvit. K čemu se používají, zkusit je hledat doma nebo najít věci ze stejného materiálu či stejného tvaru.

Přejeme zábavné poznávání spolu s vašimi dětmi.

Další články z blogu

Zázraky technologie v rukou studentů – oprava metalofonu pomocí 3D tisku

Příkladem hledání synergie napříč budovou Andílka je IT projekt v rámci, kterého studenti adolescentního programu opravili Metalofon pro děti z dětské skupiny za použití moderní technologie 3D tisku.

číst více

Montessori podcast # 7

Péče, soucit a laskavost tvoří v současném světě protiváhu moci a nespravedlnosti. Pro jedinečné dítě hledáme jedinečné knihy! Ať jsou v literatuře slyšeny marginalizované hlasy!

číst více

ROZVOJ PSANÍ – KOVOVÉ TVARY ANEB JAK KRESLIT A PSÁT TUŽKOU

Při nácviku psaní a kreslení využívá montessori pedagogika speciální pomůcky. Jaké to jsou a co je jejich cílem?

číst více