První týden na farmě si budeme navždy pamatovat!

24. 2. 2022

První týdenní výjezd studentů 2. stupně Andílka na naši novou farmu se konal na začátku února. Pořád ho máme v hlavě a stále cítíme dozvuky, my dospělí, i studenti.

Byl to pro nás všechny obří krok.

Jaké byly naše nejsilnější pocity? No, cítili jsme hlavně naprosté nadšení studentů a díky tomu jsme my dospělí byli dost dojatí. A též jsme všichni zažívali uvědomění si, že to bude obrovská práce, a s tím byly spojené též trochu obavy a strach.

Stojíme na prahu něčeho nového, neznámého, a tušíme, že to bude velké, a tušíme, že ani nevíme, jak moc velké to bude :).

Jak se v takovou chvíli posunout vpřed? Zkušenosti říkají, že když nás čeká velký projekt, nejlepší je vzít to krok za krokem.

A tak jsme zahájili zabydlováním domu a vytvářením si vztahu k místu, kde budeme spolu bydlet a žít. Studenti sepisovali pravidla, jak budeme spolu fungovat v naší faremní komunitě, rozdělili si služby a střídali se ve vaření. Hodně času jsme věnovali aktivitám vedoucím ke stmelování a prohlubování našich vztahů.

Stihli jsme řadu seminářů, práci venku, sestavování nábytku, stopování zvěře a plánování. Po večerech probíhaly komunitní aktivity a za zavřenými dveřmi studentů došlo i na důležité “deep talks”.

Celý pobyt jsme prolnuli linkou vytváření videí na téma farmy. Studenti se rozdělili do tří skupin s jasnými rolemi, sestavili si scénář, natáčeli, stříhali a tvořili výsledná párminutová videa o naší farmě. Neskutečné, co studenti dokážou na běžném mobilu.

S radostí se s vámi o jedno z nich nyní dělím.

Vaše, Hanka Chramostová a Zuzka Kašparová za celý adolescentní tým školy.

Další články z blogu

Zázraky technologie v rukou studentů – oprava metalofonu pomocí 3D tisku

Příkladem hledání synergie napříč budovou Andílka je IT projekt v rámci, kterého studenti adolescentního programu opravili Metalofon pro děti z dětské skupiny za použití moderní technologie 3D tisku.

číst více

Montessori podcast # 7

Péče, soucit a laskavost tvoří v současném světě protiváhu moci a nespravedlnosti. Pro jedinečné dítě hledáme jedinečné knihy! Ať jsou v literatuře slyšeny marginalizované hlasy!

číst více

Montessori podcast # 11

Emigrace, integrace a láska k jazykům. Touha něco změnit v českém školství. To je osobní příběh Mili Pažické.

číst více