fbpx

Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Slovo ředitelky

Andílek je místem tvořeným celým týmem lidí se společnou vášní pro práci, děti, vzdělávání. Úseky jsou vzájemně propojené, děti tak prostupují od nejmenší skupiny batolátek až po adolescenty celým systémem. Záleží, kdy do něj vkročí. Čím dříve, tím lépe.

Děti se navzájem od sebe učí a my od nich. V jejich vytrvalosti, otevřenosti pro vše nové, upřímnosti.

Čím jsou samostatnější a učí se novým věcem, tím chtějí umět a vědět více. Dokázat to samy, dokázat to ve skupině, umět si obhájit svůj názor, umět si říci o pomoc, umět komunikovat, mít respekt k sobě i ostatním.

Náš cíl je vytvářet pro ně láskyplné prostředí, kde každý může růst ve své osobnosti.

Cítí se u nás úspěšné, šťastné. Nemusí soutěžit, učíme je vážit se samy sebe a své práce. Klademe důraz na to, aby se rozvíjely, pracovaly na svých intelektových schopnostech i morálních vlastnostech, učily se žít pospolu. Dospělí kolem nich jim jsou vzorem a inspirací.

Proto je pro mě důležité, aby i pedagogové pracovali na svém růstu. Vybírám pečlivě, kdo v Andílku pracuje. Mám ráda v týmu silné osobnosti, na kterých stojí pevné pilíře naší práce, společná idea, cíle a hodnoty. Jen tak se může škola rozvíjet. Jde o společnou cestu nás všech, každý den, každý okamžik.

Práce s tak silným týmem mě posouvá stále dál a dál nejen v manažerské oblasti. Není to jen o tom řídit školu, ale naslouchat potřebám lidí, podpořit v jejich rozvoji a činit rozhodnutí, která jsou potřebná pro školu, tým, rodiče a především děti v ní, zaštítit vše a chránit. Dát jim prostor a odpovědnost, dát jim důvěru.

Na trojúhelníku Učitel – Dítě – Rodič stojí naše práce.

Montessori není jen pedagogický směr. Je to cesta, na kterou se vydáte a víte, že kráčíte správným přirozeným směrem. Není jednoduchá, vyžaduje vnitřní odhodlání a pochopení.

Pro mě samotnou bylo velkým mezníkem mimo klasického pedagogického vzdělání především absolvování AMI Diploma course 6-12, prvního běhu tohoto výcviku v České republice. Otevřel mi nové pedagogické obzory. Díky němu jsem se naplno ponořila do principů této pedagogiky a přístupu k péči a vzdělávání dětí i dospělých.

Druhým mezníkem bylo narození mé dcery. Jako pedagog vidíte děti a chcete jim dát maximum, jako rodič jim rozdáváte navíc své srdce. Vidíte, jak rostete spolu s nimi. Naučíte se nechat věci přirozeně plynout.

Pokud hledáte školu pro své děti, kde budou šťastné a budou se rozvíjet, budou se učit respektu k ostatním i sobě, a dospělí kolem nich s nimi budou jednat na základě jejich jedinečnosti, jsme tu pro vás.

Hanka Chramostová, ředitelka