Grafický manuál určuje pravidla pro použití loga v praxi.

Níže naleznete logo ve formátech pro web (png) i tisk (pdf), barevné schéma a firemní písmo.

Základní varianta loga

Používá se vždy, kdy je to možné.
Základní verze je určená pro web i tiskové materiály.

Podle barvy pozadí je možné vybrat buď pozitivní nebo negativní variantu.

Pro web je určena verze v RGB.
Pro tištěné materiály je určena verze v CMYK.

Černobílá
varianta loga

V případě, že tisková technologie neumožňuje použití barevného loga, je možné použít logo v černé barvě. Také je možné tuto variantu využít, pokud je základní verze loga nečitelná na barevném podkladě.

Podle barvy pozadí je možné vybrat buď pozitivní nebo negativní variantu.

Alternativní varianty loga

Existují případy, kdy není vhodné použít základní variantu loga. V případě, že logo používáme v malé velikosti a je ohrožená jeho čitelnost, použijeme speciální variantu (A). Ani tato podoba by neměla být nikdy menší než 3,5 cm na šířku. Ve velmi výjimečných případech lze použít textovou variatu (B) oproštěnou od všech dalších prvků (symbol a popis).
V případech, kdy není nutné prezentovat název, ale chceme označit materiál symbolem, je možné využít andílka (C) samostatně.

Podle barvy pozadí je možné vybrat buď pozitivní nebo negativní variantu.

Pro web je určena verze v RGB.
Pro tištěné materiály je určena verze v CMYK.

Ochranná zóna loga

Ochranná zóna určuje nejmenší povolený prostor, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky.

Zároveň definuje nejkratší povolenou vzdálenost od okraje formátu.

Zóna je definována výškou písmene “a”.

Nesprávné užití loga

Užití loga by se mělo řídit pravidly, jako jsou poměr stran (předcházet deformaci loga), poměr jednotlivých prvků (text, symbol), pozadí, barevnost, s důrazem na jasnou čitelnost loga.

Zde je několik případů, jak logo nepoužívat.

Barevnost loga

Základní barva loga je modrá,
pro web určená v RGB, pro tisk v CMYK
a pro speciální případy tisku (např. sítotisk)
v PANTONE.
RGB:0 / 0 / 197
CMYK:100 / 84 / 0 / 0
PANTONE:293 C