Dokumenty

Vzdělávací programy v Andílku
Dětská skupina
Plán Dětské skupiny
Mateřská škola
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Montessori cestou
Základní škola
K nahlédnutí v budově školy.

ŠKOLNÍ ŘÁDY

DĚTSKÁ SKUPINA
Vnitřní pravidla DS
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní řád
Ročenky
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2016/17
Výroční zpráva 2017/18
Výroční zpráva 2018/19
Výroční zpráva 2019/20
Výroční zpráva 2020/21
Logo