V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.

Třídící tác

27. 1. 2023
číst více

Splétání

27. 1. 2023
číst více

Náplň práce

 • Budování povědomí o naší škole prostřednictvím různých médií
 • Koordinace a realizace marketingových kampaní
 • Rozšiřování naší emailové databáze a zvyšování naší pozice na Googlu
 • Testování reakcí cílových skupin
 • Shromažďování a analýza marketingových dat
 • Tvorba bannerů a reklam
 • Péče o naše webové stránky, IG a FB

Požadavky

 • Prokazatelná zkušenost s marketingem, konkrétně s rozšiřováním a budováním emailové databáze a se sociálními médii: IG a Fb. 
 • Velmi dobrá znalost psané i mluvené angličtiny.
 • Ideálně náš kandidát/ka bude umět používat Google Analytics a Google Ads, Fapi, Mailchimp nebo Smart Emailing, SEO nástroje a Mioweb.
0.5 úvazek, 18 000 Kč, flexibilní pracovní hodiny i forma spolupráce

Main job responsibilities

 • Lead teacher of our upper elementary program/ adolescent program 
 • Close collaboration with the second upper elementary / adolescent Czech teacher and with the adolescent program coordinator

Requirements

 • AMI 6-12 Diploma and ideally, the 12-18 Orientation or 12-18 Diploma
 • Proven experience working with adolescent students
 • Teaching certificate
 • Residence in Prague or Středočeský kraj
 • Advantage: ability speak czech
 • Willingness to spend 2 weeks of the month at the farm with students
 • Positive attitude and above average communication skills
 • Absolute enthusiasm for Montessori’s vision of adolescent Erdkinder work and study 
Full time job, 40 000 Kč, 5 weeks vacation, paid telephone

Naše třetí trojročí 2.stupně ZŠ – adolescentní program – navazuje na 1.stupeň ZŠ Andílek, vzdělává žáky 7. – 9. tříd ve věkově smíšené skupině a má kapacitu 25 studentů.

Program je realizován ve škole v Praze a na naší Montessori farmě v Senešnici ve Středočeském kraji. Ve školním roce 2022/23 budou studenti dva týdny v měsíci docházet na výuku do učebny v Praze. Další dva týdny v měsíci budou žít, pracovat a učit se na farmě.

Naše připravené prostředí v Praze zahrnuje vybavenou učebnu, ateliér, zázemí školní výdejny a sportoviště. 

Na farmě je k dispozici velký obytný dům, který skýtá zázemí pro komunitní život, maringotka, učebna s vazbou na přírodu a venkovní kuchyně. 

Farma dříve sloužila pro chov koz, slepic a ovcí, ke kterému se chceme se studenty ve školním roce 2022/23 vrátit. Na farmě se bude stavět kořenová čistička a budeme revitalizovat vodní nádrž, tok potoka Makyty a stavět tůně. Budeme též pěstovat včely. 

Pozemek farmy čítá téměř 80 000m2, na kterých je ovocný sad, rybník, potok, les, louky a pole pro zemědělskou produkci. Farma bude ve školním roce 2022/23 naší učebnou i učební pomůckou zároveň – zde budou zasazeny, zakoření, vyrostou a skončí všechny naše výukové projekty. 

Náš nový hlavní průvodce se stane třídním učitelem / učitelkou naší třídy adolescentní skupiny studentů. Má kvalifikaci pro výuku na 2.stupni ZŠ nebo střední škole dle zákona o pedagogických pracovnících a je to učitel nebo učitelka, který/á chce a dokáže učit jinak. 

Hledáme člověka, který je přesvědčen, že svět kolem nás, příroda a její ekosystémy a společný sociální život a práce na farmě jsou tou nejlepší cestou,  jak děti vzdělávat, a který dovede propojovat kurikulum 2.stupně prostřednictvím komplexních a dlouhodobých činností a projektů, které budou probíhat právě tam. 

Hledáme učitele / učitelku, který/á dovede učit a vychovávat studenty prostřednictvím společné práce, takzvaně “working side by side”, který/á  dovede studenty maximálně zapojit do organizace a života na farmě, dovede vést studenty k tomu, aby se naučili stanovovat si vlastní cestu k dosažení výchovně vzdělávacích cílů a aby byli aktivními leadery svého vlastního formování.

Náš nový hlavní průvodce vede tým kolegů, předmětových pedagogů a pomáhá jim proučit vzdělávací oblasti a učivo prostřednictvím projektové práce (například včely, zahrada, kořenová čistička, atd.). Hlavní průvodce je odborníkem svě specializace a na projekty se dívá optikou mezipředmětových vztahů.

Náplň práce:

 • Proučení českého kurikula skrze projektovou výuku a terénní práci na farmě, prostřednictvím své specializace a spolupráce s dalšími předmětovými pedagogy,
 • Spolupráce a vedení ostatních pedagogů adolescentního programu, koordinace specialistů na jednotlivé oblasti výuky,
 • Úzká spolupráce s koordinátorkou mezinárodní spolupráce s dalšími adolescentními programy,
 • Příprava výukových plánů, spolupráce na projektech, vedení studentů v rámci jejich vývoje, dosahování výstupů a postupu kurikulem,
 • Propojování práce na farmě s akademickými znalostmi a povinnými výstupy učiva,
 • Koordinace terénní výuky na farmě, organizace a zajištění pravidelných výjezdů na farmu,
 • Komunikace se zákonnými zástupci, spolupráce na organizaci komunitních akcí na farmě,
 • Spolupráce s pedagogy při hledání řešení výukových obtíží studentů, individuální podpora. 

Požadavky:

 • Kvalifikace pro výuku na 2.stupni ZŠ nebo střední škole dle zákona o pedagogických pracovnících, 
 • Zkušenost s prací se žáky 2.stupně, 
 • Zkušenost s projektovou a terénní výukou a velká chuť učit v prostředí farmy a pomocí projektů,
 • Ochota k výkonu práce jak v Praze, tak v Senešnici,
 • Výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem a schopnost v tomto jazyce učit,
 • Pozitivní a proaktivní přístup, efektivní a respektující komunikace, důslednost, přísnost a zároveň laskavost a vlídnost k sobě i druhým,
 • Zdravý životní styl, sportovní nátura, úzký vztah k přírodě a ekologii a návyky, které povedou studenty k trvale udržitelnému životnímu stylu, 
 • Nadšení pro či znalost Montessori přístupu a ochota absolvovat mezinárodní Montessori trénink pro Montessori učitele žáků ve věku 12-18,
 • Chuť jezdit na stáže do zahraničí,
 • Další vzdělání, například v oblasti zážitkové pedagogiky, kurz Učitel naživo, kurz Respektovat a být respektován, apod.,
 • Ochota se kontinuálně vzdělávat a pracovat na sobě. 

Klíčové kompetence: 

 • Efektivita: dosahuje vysokého výkonu s přiměřeným úsilím.
 • Organizace a plánování: efektivně plánuje, organizuje a rozvrhuje čas sobě i ostatním členům týmu.
 • Dodržování závazků: plní ústní a písemné dohody. 
 • Proaktivita: jedná, aniž by čekal/a, až mu/jí někdo řekne, co má dělat. Přináší nové nápady. 
 • Vytrvalost: ochota udělat něco navíc, aby se věci podařily. 
 • Strategické myšlení: rozumí strategii školy a umí ji přeložit do fungování adolescentního programu. 
 • Pracovní morálka: vůle tvrdě a někdy i dlouho pracovat.
 • Schopnost naslouchat: nechává ostatní mluvit a snaží se pochopit jejich názory. 
 • Komunikace: dodržuje vysoké standardy v osobní komunikaci se studenty a kolegy. 
 • Týmová práce: chápe, že k dokončení práce je třeba spolupracovat a dokáže spolupráci řídit. 

Další informace: 

 • Práce na plný úvazek
 • Od 1.6. Nebo 1.7. 2022
 • Výkon práce: Pod radnicí 3, Praha 5 a Senešnice 56
 • Nástupní mzda: 40 000 Kč hrubého, s možností růstu dle výsledků
 • 8 týdnů dovolené
 • Proplacený telefon
 • Kontinuální vzdělávání v Montessori i v dalších oblastech.