Andílkův tábor

 Radujeme se | Objevujeme | Žijeme v souladu s přírodou | Tvoříme | Jsme v pohybu 

Indiánský tábor na samotě uprostřed krásné přírody Valečska

Představte si louku, na které jsou v kruhu stany spolu s teepee a slyšíte zurčící potok Blšanka. Paprsky vás jemně zahřívají a lákají ven ze stanu, slyšíte ptáky a zvířata z přilehlého statku a je rozhodnuto, zvědavost vás vytáhne ze spacáku ven.

Protíráte si oči a vidíte své kamarády, kteří postupně stejně jako vy s úsměvem na tváři vítají další den. Pozdravíte se a začnete si povídat o tom, co vás dnes asi čeká. Zpovzdálí vás pozorují staršinové sedící u teepee. Čeká vás krásný den plný tvoření, pohybu, zábavy a objevování.

Každý den je zaměřen na jednu z indiánských ctností.

  1. Svobodná vůle
  2. Odpuštění (především sám sobě)
  3. Humor
  4. Pokora
  5. Vytrvalost
  6. Vášeň (nadšení)
  7. Čest 

Po ranním protažení a vydatné snídani se vydáte dobývat místní divočinu a objevovat její krásy. Po obědě je možné spočinout na dece, vyráchat se v potoce nebo si  zahrát rozličné hry s kamarády. Odpoledne vás čekají úkoly hodny indiánů (střílení z luku, jízda na koni, výroba talismanů, hledání pokladů ....). Večer  zasednete u táborového ohně, kde v kruhu s ostatními sdílíte, jak se vám ten den vydařil.

Kapacita 30 dětí

Věk dítěte - po absolvování 1. třídy

11. 8. - 18. 8. 2018

Hamerský domek v podhůří Doupovských hor

Staršinové

Průvodce  - staršiny si zatím potvrzujeme a budou tvořeni především z Andílkových pedagogů.

Soňa Havlíčková

V dnešní době, kdy děti mají tak málo příležitostí být v úzkém kontaktu s přírodou, je každá možnost tam pobýt, velmi obohacující. Proto jsem se rozhodla, že chci zorganizovat a být součástí tábora pro Andílkovy děti a jejich kamarády a známé.

To nejdůležitější

Stany s podsadou

Děti přespávají ve dvojicích ve stanech.

Pohodlné zázemí v budově

Budova se využívá pro kuchyň, nemocné děti či v nepříznivém počasí.

Lékař

Doktor je vzdálen cca 2 km od tábora. Jeden z průvodců je zdravotníkem.

Stravování

Obědy a večeře jsou zajištěny z místní ověřené restaurace. Snídaně a svačiny si budeme připravovat sami.

Doprava

Doprava je zajištěna autobusem z Prahy tam a zpět.

Cena za týden: 4 200 Kč