ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Děti se v tomto věku nekonečně mnoho ptají. U nás jim nepředkládáme odpovědi. Vytváříme prostor, podporu a otevřenou cestu pro vlastní poznání. 

Děti u nás pracují v heterogenních věkových skupinách. Učí se hodnotit vlastní práci. Pracují vlastním tempem a rozvíjí se na základě své vlastní vnitřní motivace. Rozšiřují hranice svého světa. Objevují svět také mimo třídu, vydávají se na výpravy a za poznáním do města i do přírody. Učení u nás děti baví.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

 • Den ve škole začíná v 8:00 hodin.
 • Příchod dětí probíhá od 8:00 do 8:15 hodin.
 • Od 8:15 mají děti první tříhodinový pracovní cyklus, proto je důležité, aby v 8:15 byly ve třídě připravené pracovat.
 • Po dopoledním pracovním bloku, který zahrnuje i svačinu, následuje oběd, pobyt venku a odpolední blok činností. Svačina a odpočinek probíhají dle potřeb dětí.
 • Děti je možné si vyzvednout v 15:00 hodin.

CO DALŠÍHO U NÁS DĚTI ZAŽIJÍ?

Družina

V rámci družiny probíhá druhý pracovní montessori cyklus, zahrnující práci s montessori materiály, výtvarné, hudební a sportovní aktivity a pobyt venku. Vyzvedávání dětí je možné v 15 hodin nebo mezi 16:30 až 17:30 kdykoli.

Venkovní aktivity

Každý den děti chodí ven, na školní zahrádku nebo do blízkého parku, na hřiště, na procházky. Soustředěná práce a pozornost ve třídě je třeba vykompenzovat dostatečným pohybem v prostoru a na vzduchu. Velmi často pořádáme výlety do přírody.

Jednorázové akce

Děti podnikají výpravy za poznáním, plánují si výlety a exkurze. Navštěvují divadla, muzea, knihovnu a jiné instituce, pravidelně jezdí do archeoparku.  Podporujeme v dětech vztah k přírodě, historii a světa kolem nás.

Škola v přírodě

Pravidelně jednou za rok děti vyrazí na týdenní pobyt - školu v přírodě.

Kroužky

Přímo pod střechou naší školy sídlí Anima Ateliér, kde mají děti možnost odpoledne navštěvovat kroužky. Informace o programu najdete na webu této naší spřátelené organiazce zde. Kroužky nejsou součástí školného.

Stravování

Stravu nám dováží firma Ekolandia, jejímž cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Rodiče si mohou vybrat ze dvou jídel, objednává se přes objednávkový formulář přímo u Ekolandie.

Pěvecký sbor

Jednou týdně mají děti v rámci výuky pěvecký sbor pod vedením Vítězslava Jandy z Anima Ateliéru. Procvičují intonaci, zpěv, učí se noty a nové skladby, ovládat svůj hlas, zpívají individuálně i skupinově.

Tělocvik

Jednou týdně děti navštěvují tělocvičnu v TJ Sokol Košíře v parku Klamovka, kde rozvíjejí svoji zdatnost a zdokonalují si svoji motoriku. Pořádáme kurzy plavání, v zimě probíhá kurz bruslení. Tyto dva kurzy rodiče hradí zvlášť.

Angličtina

Ve škole angličtina probíhá s českými pedagogy, ale je také posílena díky anglicky mluvící lektorce. Děti procvičují slovní zásobu, fráze a komunikaci v běžných situacích. Tématické celky probírají aktivně s konkrétními předměty či aktivitami.

Dílny

Každý týden má skupina dětí dílny, kde pracují  nejčastěji se dřevem. Děti se postupně učí, jak zacházet bezpečně s nástroji. Pilka, kladívko, šroubovák či smirkový papír jsou zhruba stejně nebezpečné, jako nůžky, sešívačka, lepidlo.

PRŮVODCI

Radka Jandová

Hlavní pedagožka/Vedoucí týmu ZŠ

Více

Adéla Dobešová

Hlavní pedagožka

Více

Lucie Urbančíková

Lektorka anglického jazyka

Více

Markéta Burianová

Asistentka hlavní pedagožky 

Více

Gabriela Sabolová

Hlavní pedagožka/Speciální pedagožka

Více

Mariann Manhertz

Lektorka anglického jazyka 

Více

Vítězslav Janda

Lektor hudby a dílen 

Více

 Matěj Devera

Pedagog odpoledních volnočasových aktivit 

Více

Daniela Richterová

Pedagožka odpoledních volnočasových aktivit 

CENÍK

10 900 Kč za měsíc

Více

CHCI PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ DO ŠKOLY

Tři snadné kroky k zápisu

 • 1
  Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle.
 • 2
  Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
 • 3
  Podejte přihlášku.

Přijďte se k nám podívat

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLY

Podmínky 

 1. Dítě navštěvovalo naši montessori MŠ.
 2. Dítě navštěvovalo jinou montessori MŠ.
 3. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o docházku do naší ZŠ.
 4. Rodiče a dítě absolvovali návštěvu naší ZŠ před zápisem.
 5. Dítě je psychicky a fyzicky zralé pro zahájení školní docházky.
 6. Věk dítěte.
 7. Rodiče projevují základní znalost montessori pedagogiky a zájem o ni.

Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka do ZŠ náleží ředitelce školy.

Zápis

Kdy: 4. 4. 2018 od 8 do 17 hod

K zápisu s sebou přineste:

 1.  vyplněný zápisní list dítěte 
 2. kopii rodného listu dítěte
 3. občanský průkaz zákonného zástupce.

Domluvte si předem pomocí formuláře níže přesný čas Vaší návštěvy.

Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději  do 4. 5. 2018.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Prohlubujeme již dříve zažehnutou touhu po poznání a lásku k učení. Vaše dítě se u nás bude kontinuálně rozvíjet, učit se nové dovednosti a kompetence, objevovat nové myšlenky a ideje.

Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti celého světa a souvislostí života v přírodě, ve společnosti a v celém vesmíru. Namísto přednášení a opakování fakt a "nalévání" informací do dětí, naše učitelky v dětech zasévají semínka fantazie a zájmu, vedoucí k vlastnímu zkoumání, samostudiu a získávání rozsáhlých akademických vědomostí. Děti nadále následují vlastní intelektuální zvídavost a pracují vlastním tempem, přesto dosahují povinných výstupů učení před obecnými termíny stanovenými plošně pro všechny děti v českém vzdělávacím systému. Přesahují povinný školní vzdělávací program hloubku montessori poznání světa kolem nás.