ŠKOLKA

Pomáháme dětem nastoupit na životní cestu k seberealizaci, touze po poznání a odpovědnosti ke světu.

Děti se rodí s obrovským přirozeným vnitřním potenciálem k učení.

Od narození jsou zvídavé a tvořivé. Ke zdravému rozvoji potřebují podnětné a láskyplné prostředí podporující jejich vlastní objevování světa.  Součástí tohoto prostředí jsme my, milující, připravení a informovaní dospělí.

JAK TO U NÁS VYPADÁ

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

08:00                                          Začátek školky
08:00 - 11:00                             Dopolední pracovní cyklus včetně svačiny a pobytu venku
11:00 - 12:00                             Pobyt venku
12:00 - 13:00                             Oběd, hygiena, příprava na odchod domů


13:00                                           Vyzvedávání dětí


13:00 - 15:00                              Mladší děti - odpočinek, svačina
                                                    Starší děti – odpočinek, pracovní cyklus, práce s předškoláky, svačina, pobyt venku


15:00                                           Vyzvedávání dětí


15:00 – 16:30                             Pokračování odpoledního pracovního cyklu s pobytem venku, možnost kroužků


16:30 - 17:30                             Vyzvedávání dětí, konec provozu školky


 

CO DALŠÍHO U NÁS DĚTI ZAŽIJÍ?

Angličtina

Děti mají možnost každý den během pobytu na zahrádce, oběda a odpoledních aktivit trávit čas s anglicky mluvícím lektorem. Cílem angličtiny ve školce je dětem umožnit naučit se používat angličtinu v každodenním životě.

Venkovní aktivity

Každý den děti chodí ven, na školní zahrádku nebo do blízkého parku, na hřiště, na procházky. Soustředěná práce a pozornost ve třídě je třeba vykompenzovat dostatečným pohybem v prostoru a na vzduchu. Kromě deštivých dnů nebo špatného počasí nevynecháme ani jeden den.

Kroužky

Přímo pod středou naší školy sídlí Anima Ateliér, kde děti mají možnost odpoledne navštěvovat kroužky. Informace o programu naleznete na webu této naší spřátelené organizace zde. Kroužky nejsou součástí školného.

Stravování

Stravu nám dováží firma Ekolandia, jejímž cílem je, aby pokrmy byly nejen zdravé, ale také výborně chutnaly. Rodiče si mohou vybrat ze dvou jídel, objednává se přes objednávkový formulář přímo u Ekolandie.

Tělocvik

Každou středu děti dochází do tělocvičny v sokolovně na Klamovce, kde rozvíjejí svoji zdatnost, dovednost spolupracovat a zdokonalují si svoji motoriku. Zkouší tělocvičné nářadí a dostatečně se vyběhají ve velkém prostoru.

Jednorázové akce

Děti navštěvují představení dětské opery či jiná hudební vystoupení. Za dětmi občas také dochází různí odborníci, aby je seznámili se zajímavostmi ze své oblasti. Dodržujeme tradiční české zvyky a společně s rodiči pořádáme různá setkání a tvoření.

PRŮVODKYNĚ

Hanka Svrčková

Hlavní pedagožka

Více

Veronika Jandová

Asistentka pedagožky

Více

 Viktor Křivonoska

Odpolední pedagog

Více

Madara Spurava

Lektorka angličtiny

Více

Blanka Lebedová

Hlavní pedagožka

Více

Mili Pažická

Druhá pedagožka

Více

Jitka Clark

Odpolední asistentka

Více

Michaela Kotěšovská

Odpolední pedagožka

Více

CENÍK

9 900 Kč za měsíc

za pět dní v týdnu

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLKY

Podmínky 

 1. Děti jsou do školky přijímány zpravidla ve věku od tří let. (Mladší dítě je možné přijmout po individuální domluvě.)
 2. Dítě má osvojené základní hygienické návyky a je přiměřeně samostatné svému věku.
 3. Dítě je sourozenec již zapsaného dítěte.
 4. Dítě navštěvovalo naše Montessori pracovny.
 5. Dítě má předchozí zkušenost z Montessori prostředí.
 6. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o docházku do naší MŠ a o Montessori pedagogiku.
 7. Rodiče a dítě absolvovali návštěvu naší MŠ před zápisem.

 

Zápis

Kdy: 3. 5. 2016 od 8 do 17 hod

K zápisu s sebou přineste:

 1.  vyplněný evidenční list dítěte včetně potvrzení lékaře o způsobilosti navštěvovat mateřskou školu
 2. kopii rodného listu dítěte
 3. občanský průkaz zákonného zástupce.

Domluvte si předem pomocí formuláře níže přesný čas Vaší návštěvy.

Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Rozhodnutí o přijetí dítěte obdrží rodiče e-mailem od ředitelky školy nejpozději  do 2. 6. 2016.

CHCI PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ DO ŠKOLKY

Tři snadné kroky k zápisu

 • 1
  Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle.
 • 2
  Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
 • 3
  Podejte přihlášku.

Přijďte se k nám podívat