DĚTSKÁ SKUPINA

 Ukazujeme dětem základy sebeobsluhy a péče o prostředí. Učíme je jak se adaptovat na svět kolem sebe.

Dětská skupina je součástí kontinuálního celku Montessori škol Andílek.

Ve chvíli, kdy jsou děti připravené, mohou přecházet do mateřské školy.

Ve skupině je dvanáct dětí. Se skupinou pracuje vždy jedna pečovatelka a jedna asistentka. 

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

JAK TO U NÁS FUNGUJE?

8.00 - 8.10 Přichod do dětské skupiny
8.00 - 9.30Pobyt venku
9.30 - 12.00Pracovní cyklus včetně svačiny
12.00 - 12.30Oběd
12.30 - 13.00Úklid po obědě, hygiena, příprava na spánek
12.45 - 14.45 Spánek
14.45 - 15.00Příprava na odchod, vyzvedávání dětí

CO DALŠÍHO U NÁS DĚTI ZAŽIJÍ?

Angličtina

Do dětské skupiny dochází každý týden anglicky hovořící asistentka Madara, která s dětmi zpívá, pracuje s obrázky a při běžné práci s nimi anglicky popisuje jednotlivé činnosti. Cílem angličtiny v DS je umožnit dětem zvnitřnit druhý jazyk ve vývojovém období, kdy jsou na další jazyky citlivé a přirozeně je absorbují.

Keramika

Každý týden docházejí děti do Anima ateliéru na keramiku s Lenkou. Procvičují si jemnou motoriku, rozvíjejí tvořivost, soustředěnost. Modelují a osvojují si základní techniky práce s hlínou. 

Pohybové aktivity

Každý den se děti učí pohybu, rozvíjejí své motorické schopnosti při práci ve třídě i pobytu na zahrádce. Minimálně 2x týdně docházejí do Anima ateliéru, kde v otevřeném volném prostoru cvičí, tancují a učí se pracovat se svým tělem a rozvíjejí obratnost a motoriku. 

PRŮVODKYNĚ

Kateřina Voglová

Hlavní pečovatelka

Více

Jana Slančíková

Dopolední asistentka

Více

Zdena Dobranská

Odpolední asistentka

Více

Madara Spurava

Lektorka angličtiny

Více

CENÍK

7 500 Kč za měsíc

za pět dní v týdnu

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY

Podmínky pro rodiče

 1. Rodiče jsou ochotni k velmi úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 2. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, zaměstnání si hledá.
 3. Umístění dítěte do dětské skupiny vám pomůže s uplatněním na trhu práce.
 4. U zápisu doložíte dokumenty dokládající svůj vztah k trhu práce (podrobnější informace dodáme na osobní schůzce).

Podmínky pro dítě

 1. Dítě zvládne odloučení od rodičů.
 2. Dítě má osvojené základní hygienické návyky a je přiměřeně samostatné svému věku., ovládá základní sebeobsluhu na toaletě.
 3. Dítě dokáže slovně sdělit své základní potřeby.
 4. Rodiče projevují dlouhodobý zájem o docházku dále do naší MŠ a o Montessori pedagogiku.
 5. Rodiče a dítě absolvovali návštěvu naší MŠ před zápisem. 

CHCI PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ DO DĚTSKÉ SKUPINY

Vzhledem k finanční podpoře, kterou jsme pro naši dětskou skupinu získali z Operačního programu Praha Pól růstu, a tím pádem k nižší ceně, za kterou služby dětské skupiny poskytujeme, očekáváme velký zájem o zápis v dalším školním roce.

Tři snadné kroky k zápisu

 • 1
  Domluvte si u nás návštěvu za pomocí kontaktního formuláře vedle.
 • 2
  Na setkání získejte veškeré potřebné informace.
 • 3
  Podejte přihlášku.

Přijďte se k nám podívat