Akce komunitního centra

Vytváříme prostor ke společnému potkávání, inspiraci a sebepoznání.

Jablkohraní

17. 10. 2018

15:00 - 18:00

Před sto lety Dr. Maria Montessori vytvořila systém vzdělávání, který ostře kontrastoval s tehdejším přístupem orientovaným na učitele a na obsah, a který ve vzdělávání převládá dodnes. Na základě pečlivého a systematického pozorování dětí různého věku Montessori definovala základní principy lidského vývoje a navrhla aktivity, které měly dětem pomoci v jednotlivých fázích vývoje od narození po dospělost. Moderní výzkumy nyní potvrzují platnost Montessori principů a metod. Mnozí lidé cítí, že byla jedním z největších géniů v oblasti vývoje člověka všech dob. 

Principy a postupy montessori pedagogiky s vámi budou sdílet AMI trenérka učitelů mateřských škol Elina Rautasalo a dětský neuropsycholog Dr. Steve Hughes právě na této speciální přednášce. Proberou s vámi poslední vědecké výzkumy, které ukazují, jak dětem pomáhá praktické, individualizované a aktivní učení, které probíhá právě v montessori třídách. Děti rozvíjejí své sociální, emocionální, kognitivní a akademické dovednosti nezbytné pro šťastný, smysluplný a produktivní život.

Přijďte zjistit, jak se vzdělávací metoda vytvořená na začátku 20. století začíná čím dál více doceňovat jako ideální způsob, jak pomoci dětem připravit se pro život v 21. století.

 

Lektoři

Elina Rautasalo
Elina Rautasalo

AMI trenérka pro děti ve věku 3-6 let více než třicetiletou praxí v oblasti vzdělávání.

Steve Hughes
Steve Hughes

Ředitel Centra pro výzkum vývojového vzdělávání a bývalý prezident Americké akademie dětské neuropsychologie

Přednáška začína za:

Rezervujte si své místo.

(Akce je uzavřená pouze pro rodiče Andílka.)