O NÁS

NAŠE HODNOTY

Moderní Montessori pedagogický přístup

Každé dítě má u nás prostor a vedení k tomu, aby využilo svoji vnitřní sílu, motivaci a schopnost řídit svůj vlastní rozvoj a naplňovat svůj potenciál. Individuální přístup ke každému dítěti následuje jeho vývojové a vzdělávací potřeby a podporuje jeho touhu učit se. 

Kontinuita, která zaručuje přirozené učení

Děti přecházejí z prostředí rodinného centra do dětské skupiny a následně do mateřské a základní školy. Na všech úrovních se setkají s jedním týmem pedagogů. Když k nám jednou začnete chodit, můžete u nás zůstat od narození vašeho dítěte do jeho 12 let. Společně jej připravíme na další vzdělávání.

Propojenost prostředí zaručuje kontinuitu vzdělávání a sleduje individuální potřeby dítěte.

Profesionální a odborný pedagogický tým

Všechny naše pedagožky mají nejen mezinárodní špičkové montessori i pedagogické vzdělání, ale také empatický, otevřený a respektující přístup k dětem, jsou jedinečné osobnosti a neustále pracují na svém osobním rozvoji.

Jsme si vědomi, že dobrý průvodce ve vzdělávání je to nejdůležitější, co můžeme dětem poskytnout. 

Špičkové Montessori připravené prostředí

Ve všech třídách jsme vybudovali prostředí připravené dle mezinárodních montessori standardů. Všechny naše třídy jsou pod průběžnou supervizí trenérů Association Montessori Internationale.  

Připravené prostředí odpovídá požadavkům a potřebám dětí. 

Atmosféra spolupráce s rodiči

Jsme živý organizmus, jehož součástí jsou nejen děti, ale také naši respektovaní partneři - rodiče dětí. Poskytujeme prostor pro rozvoj a zapojení všech členů rodiny.

V roce 2016 vzniklo Sdružení Andílkových rodičů, které má za cíl podporovat školu, pedagogy a děti, propojit komunikaci mezi školou a rodiči a poskytovat aktivity pomáhající zlepšovat prostředí školy.

Při základní škole je od roku 2013 založena Školská rada.