O NÁS

NAŠE HODNOTY

Moderní Montessori pedagogický přístup

Každé dítě má u nás prostor a vedení k tomu, aby využilo svoji vnitřní sílu, motivaci a schopnost řídit svůj vlastní rozvoj a naplňovat svůj potenciál. Individuální přístup ke každému dítěti následuje jeho vývojové a vzdělávací potřeby a podporuje jeho touhu učit se. 

Kontinuita, která zaručuje přirozené učení

Děti přecházejí z prostředí rodinného centra do dětské skupiny a následně do mateřské a základní školy. Na všech úrovních se setkají s jedním týmem pedagogů. Když k nám jednou začnete chodit, můžete u nás zůstat od narození vašeho dítěte do jeho 12 let. Společně jej připravíme na další vzdělávání.

Propojenost prostředí zaručuje kontinuitu vzdělávání a sleduje individuální potřeby dítěte.

Profesionální a odborný pedagogický tým

Všechny naše pedagožky mají nejen mezinárodní špičkové montessori i pedagogické vzdělání, ale také empatický, otevřený a respektující přístup k dětem, jsou jedinečné osobnosti a neustále pracují na svém osobním rozvoji.

Jsme si vědomi, že dobrý průvodce ve vzdělávání je to nejdůležitější, co můžeme dětem poskytnout. 

Špičkové Montessori připravené prostředí

Ve všech třídách jsme vybudovali prostředí připravené dle mezinárodních montessori standardů. Všechny naše třídy jsou pod průběžnou supervizí trenérů Association Montessori Internationale.  

Připravené prostředí odpovídá požadavkům a potřebám dětí. 

Atmosféra spolupráce s rodiči

Jsme živý organizmus, jehož součástí jsou nejen děti, ale také naši respektovaní partneři - rodiče dětí. Poskytujeme prostor pro rozvoj a zapojení všech členů rodiny.

V roce 2016 vzniklo Sdružení Andílkových rodičů, které má za cíl podporovat školu, pedagogy a děti, propojit komunikaci mezi školou a rodiči a poskytovat aktivity pomáhající zlepšovat prostředí školy.

Při základní škole je od roku 2013 založena Školská rada. 

 

STRAVOVÁNÍ

Obědy a svačiny do naší školy odebíráme od firmy Ekolandia. Strava je vyvážená a založená na kvalitních potravinách. Firma připravuje jídlo z čerstvých surovin bez umělých dochucovadel, řídí se tradicí a regionální dostupností surovin, jejich dodavateli jsou místní zemědělci a farmáři. Jídelníček vychází z výživové pyramidy, desatera stravy dětí a doporučení o rozložení energetického příjmu během dne.

Děti vedeme ke vnímání svých potřeb a svobodné volbě složení stravy či snědeného množství.

Jídelníček

KROUŽKY

Kroužky a další zájmové aktivity se odehrávají v odpoledních hodinách od 15 hodin přímo v naší budově a zajišťuje je Anima ateliér (pohybové, výtvarné, dramatické, řemeslné, ekologické).

Je možnost také využít kroužků od Sport Academy, které se uskutečňují v blízké tělocvičně TJ Sokol Klamovka.

Kroužky nejsou povinné a rodiče je hradí zvlášť.

Děti, které nechodí na kroužky, mají v odpoledních hodinách zajímavý a bohatý program vedený pedagogickým sborem v rámci odpoledních činností.

 

KDE NÁS NAJDETE?

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základni škola o.p.s.

Pod Radnicí 152/3
150 00 Praha 5
Česká Republika

Telefon

(+420) 721 096 361

Email

barbora.doubkova@montessoriandilek.cz

Kdo nás provozuje?

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

 
Pod Radnicí 152/3
150 00 Praha 5
Česká Republika
 
 284 14 756
Bank. účet 35 78 221 399 / 0800

Ozvěte se nám

Máte dotaz, námět či připomínku? Zanechte nám zprávu pomocí formuláře níže.