KROUŽKY

Kroužky a další zájmové aktivity se odehrávají v odpoledních hodinách od 15 hodin přímo v naší budově a zajišťuje je Anima ateliér (pohybové, výtvarné, dramatické, řemeslné, ekologické), úterní gymnastika probíhá v blízké tělocvičně TJ Sokol Klamovka.

Kroužky nejsou povinné a rodiče je hradí zvlášť.

Děti, které nechodí na kroužky, mají v odpoledních hodinách zajímavý a bohatý program vedený pedagogickým sborem v rámci odpoledních činností.

 

JAK TO NA KROUŽCÍCH VYPADÁ?