Večery s Andílkem


JAK VYJÁDŘIT HRANICE V KOMUNIKACI S DĚTMI?


 

3. 4. 2019 17:00 - 20:00 | HELENA KURZWEILOVÁ

Potřebují děti hranice? Je skutečně nutné je nastavovat? Pokud ano, JAK to udělat, aby to bylo bez úsilí i násilí?

Tím, JAK komunikujeme, můžeme prohlubovat oddělenost nebo se naopak přibližovat a posilovat důvěru a pocit bezpečí ve vztazích s našimi blízkými.

Způsob, jakým se dorozumíváme s druhými lidmi, má rozhodující vliv na naši spokojenost v mezilidských vztazích a tím i v celém našem životě. Má schopnost usnadnit, nebo naopak zkomplikovat vzájemné porozumění a možnost užívat si společný čas.

Zvu vás ke společnému zamyšlení na téma hranic ve výchově. Budeme společně zkoumat toto téma a také si prakticky vyzkoušíme, jak nám mohou být ku pomoci principy popsané v konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace.

V mém chápání je v centru Nenásilné komunikace VĚDOMÍ toho, co se odehrává v našem vnitřním prostoru v reakci na vnější událost. K tomu přistupuje dovednost CÍTIT a PROŽÍT emoce, které jsou součástí této reakce a pochopit zprávu, kterou nám přinášejí.

Z této vnitřní jasnosti je pak mnohem snazší komunikovat způsobem, který je srozumitelný a respektující zároveň. Komunikací tak zviditelňujeme to neviditelné v nás a konkrétně vyjadřujeme, proč o tom mluvíme, co potřebujeme. Tato pravdivost o našem vnitřním dění usnadňuje druhým, dětem i dospělým, pochopit co a proč chceme, a přijmout naši zprávu spíše jako prosbu než nepříjemný požadavek

Helena Kurzweilová

Vždycky mě magicky přitahovala otázka proč se jako lidé chováme tak, jak se chováme. Asi proto se ze mě stala profesionální koučka a lektorka. Zabývám se tím, co a jak nás motivuje k tomu, co děláme a co říkáme. Zajímá mě, jak se s tím dá pracovat a využít to proto, aby člověk dokázal zužitkovat dary, s nimiž přišel na tento svět a spěl tak k vlastní životní spokojenosti. 
Těší mě pracovat s lidmi, pro které je důležité, jak prožívají svůj život a jakou stopu po sobě zanechají ve vztazích s ostatními i na tomto světě vůbec. Podporuji je v nalezení životní harmonie v pracovním i osobním světě. 

Mým největším učitelem byl a je můj vlastní život a zkušenosti, které jsme v něm nasbírala. Celou řadu z nich jsem sepsala a jsou každému volně k dispozici v e-booku Sedm pilířů spokojeného života (http://www.kurzweilova.cz/).