Večery s Andílkem


DĚTI NEJSOU STEJNÉ

Jak to zohlednit ve výchově a vzdělávání?


 

5. 3. 2019 17:00 - 20:00 | ŠÁRKA MIKOVÁ

 „Chci své děti dobře vychovávat, ale co platí na jedno, nefunguje na druhé.“ „I když dělám výuku pestrou, nevím, jak některé žáky motivovat."

Děti nejsou stejné. Už od mala u nich hraje klíčovou roli typ osobnosti, který je dán vrozeným „nastavením mozku“. To se odráží v tom, co dítě potřebuje a co se bude v životě snadno učit. Tak například některé děti potřebují především stabilitu a předvídatelnost, a proto se snadno naučí plánovat. Jiné dávají přednost neustálému přísunu nových podnětů, takže je jim blízká spíš improvizace než příprava. Některé děti se přirozeně vciťují do druhých, jiné se musí empatii učit na základě logiky.

My dospělí si však chování dítěte interpretujeme po svém – místo toho, abychom mu umožnili vyvíjet se v souladu s jeho přirozeností, přetváříme ho k obrazu svému. To způsobí problémy ve výchově a ztrátu motivace při učení.

Na příkladech konkrétních dětí si ukážeme, jak se liší různé typy osobností od nejútlejšího věku a co to znamená pro jejich výchovu a vzdělávání.

Šárka Miková

Šárka je psycholožka a přes 20 let poskytuje poradenství dospělým i dětem, školám i firmám, v oblasti výchovy, vzdělávání, motivace, osobního rozvoje i práce s týmy. Ve své práci využívá Teorii typů, díky které může rozumět vrozeným rozdílům mezi lidmi a využívat je ke zlepšení výchovy, učení, komunikace a spolupráce. Je autorkou knihy NEJSOU STEJNÉ: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě. Mea Gnosis, Praha, 2018.